prointerior 5/2014 - Page 48

ARKKITEHDIN ÄÄNI KASTELLIN KOULU JA IHMISENKOKOINEN MITTAKAAVA TEKSTI: LAURA LAAKSO KUVAT: ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY/ KUVIO Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy on viime vuosina ollut yksi palkituimmista ja laaja-alaisimmista arkkitehtitoimistoistamme. Runsaasti kotimaista tunnustusta saanut toimisto palkittiin marraskuussa 2014 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnolla, ja toimiston suunnittelema Puolanjuutalaisten historian museo Varsovassa on herättänyt huomiota laajalti myös kansainvälisesti. KOTKAN MERIKESKUS VELLAMON, Suomen Metsämuseo Luston ja Suomen Luontokeskus Haltian kaltaisten ikonisten kulttuurirakennusten ja julkitilojen lisäksi Lahdelma & Mahlamäki on toiminut laajalti asuinrakentamis- ja aluesuunnitteluhankkeiden parissa sekä suunnitellut melkoisen määrän oppimisympäristöjä, alakouluista aina yliopistollisiin uudisrakennuksiin. Oulun Kastellin koulun ja monitoimitalon yhdistävä rakennuskompleksi on tuoreimpia Lahdelma & Mahlamäen toimiston taidonnäytteitä. Valmistuessaan Suomen suurin yhtenäiskoulu tarjoaa paitsi opinahjon puolelletoista tuhannelle ala- ja yläkoululaiselle sekä päiväkoti-ikäiselle, toimii se myös kaikkia oululaisia palvelevana harrastus- ja kulttuurikeskuksena kirjastoineen ja lukuisine liikuntatiloineen. Kaksivaiheisen arkkitehtuurikutsukilpailun vuonna 2010 voittaneella ehdotuksellaan ”Hyrrä” Lahdelma & Mahlamäen toimisto pääsi mukaan kiintoisalle tutkimusmatkalle hyvinvoivan ja hedelmällisen oppimisympäristön ytimeen, jossa tulevat huomioiduiksi eri-ikäiset ja erilaiset harrastajat ja oppijat. Kutsukilpailun raati kehui ”Hyrrä”-ehdotusta pehmeäpiirteiseksi, lämpimäksi ja rakennuksen neljä osaa orgaanisesti yhdistäväksi persoonalliseksi kokonaisuudeksi. Arkkitehti Petri Saarelainen, mikä oli Kastellin monitoimirakennuksen tilasuunnittelun kannalta kiinnostavinta? ”Toiminnallisia hankaluuksia asetti laaja ja monia erilaisia toimintoja sisältävä tilaohjelma. Rakennuksessa toimii päiväkoti, ala- ja yläkoulut, nuorisotila, auditorio, lukio ja aikuislukio, kirjasto sekä tavallista suurempi määrä liikuntatiloja. Näillä kaikilla on toisistaan poikkeavia ja osin ristiriitaisiakin vaatimuksia, joten olennaista suunnittelussa oli hyvien puolien maksimoiminen ja huonojen minimoiminen.” 46 prointerior 5 / 14 ”Rakennuksen aulatilojen tilallisuuteen, keskinäiseen hierarkiaan ja linkittymiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Keskusaulassa pyrittiin välttämään ylisuurta mittakaavavaikutelmaa tilan muotoilun ja sienipilarien päälle rakennetun betonisen kulttuuriraitin avulla. Kulttuuriraitti on peruskoulua ja lukiota yhdistävä oleskelutilojen sarja, jonka varrelle sijoittuu taito- ja taideaineiden luokkia sekä kirjasto.” ”Haastetta hankkeeseen toi lisäksi rakennuksen suuri koko. Tilaohjelma jaettiin neljään rakenn \