prointerior 4/2013 - Page 61

LÄHIÖIDEN PERUSKORJAUKSESSA MUHII ISO KANSANTALOUDELLINEN HAASTE Suomessa arvioidaan olevan yli puoli miljoonaa 1960–1970 -luvuilla rakennettua lähiöasuntoa, jotka vaativat energiatehokkuuden parantamista ja peruskorjausta. Asuntoministeri Pia Viitanen, sd., nostaa lähiöiden kerrostalojen saneerauksen ja viihtyvyyden parantamisen lähivuosien asuntopolitiikan suureksi haasteeksi. ”LÄHIÖIDEN RAKENNUSKANNASSA on kiinni valtava kansan- misen älyratkaisuja. ”Seuraavan sukupolven rakentamisen ratkaisuilla taloudellinen varallisuus. Talojen saneerauksen ja niihin kohdistuvan on vientipotentiaalia”, uskoo Viitanen. Kun suomalainen informaatio- lisä- ja täydennysrakentamisen avulla parannetaan talojen kuntoa ja teknologian osaaminen tuodaan rakentamiseen ja käyttäjälähtöisesti arvoa, säästetään energiakustannuksissa sekä lisätään lähiöiden viih- koteihin, siinä voi olla älykästä ja ympäristöystävällistä vihreää raken- tyvyyttä”, kommentoi Ministeri Pia Viitanen. tamista yhtä aikaa. Julkisen vallan edistettävä vähähiilistä rakentamista taa lisää teollisuuden panostuksia. ”Vaikka puun jatkojalostuksella on Ministeri Pia Viitanen haluaa myös rakentamisen ja asumisen ilmasto- Suomessa aina ollut suuri merkitys, rakentamisen kehitystyö on alka- talkoisiin, koska niiden yhdessä aiheuttama osuus päästöistä on nut vasta nyt toden teolla, kun piti pakon edessä löytää puulle uusia 40 prosentin luokkaa. Kun rakennuskanta uudistuu hitaasti, vain va- käyttömuotoja. Olisi hyvä, että Suomeenkin tulisi puurakentamista jaan puolentoista prosentin vuosivauhdilla, vanhan asuntokannan eteenpäin vieviä investointeja.” Uusiin vähähiilisen puurakentamisen innovaatioihin Viitanen odot- energiatehokkuuden parantamisen arvioidaan tuovan päästöjen vähentämiseksi nopeampia tuloksia. Puurakentamisessa tulisi Viitasen mielestä tarjota hyvää, energiatehokasta, sprinklaukseen perustuvaa paloturvallista rakentamista, jos- ”Vanhan rakennuskannan korjaamisessa on päästöjen vähentä- sa ei ole rakennusaikaisia kosteusjäämiä. ”Suomessa rakentamisen misessä enemmän voitettavaa. Tulevaisuudessa