prointerior 4/2013 - Page 60

aalto | mania STARTUP SAUNA – HEAT IS ON! TEKSTI: EILO HATAKKA KUVA: STARTUPSAUNA.COM Löylyttely on suomalaisen sydäntä lähellä. Saunamökin lauteille pihakoivun lehtien ja höyryisen lasin lävitse siivilöitynyt himmeä valo on osa monen suomalaisen mielenmaisemaa. Sauna on paikka puhdistautumiselle, levähtämiselle, keskittymiselle ja päätöksenteolle. Saunassa ollaan tyynenä suurien asioiden äärellä. OTANIEMESSÄ SAUNASSA kuitenkin tehdään bisnestä. Startup tujia yhdistää kasvuyrittäjän asenne; ahkeruus, huolellisuus, kriittisyys Sauna on uusien yritysten kasvukiihdyttämö, jossa laitetaan lisää pui- ja jatkuva halu kehittyä. ta kasvuyritysten pesään. Tässä saunassa löylyt ovat niin kuumat, että Otaniemen kampuksella Design Factoryn naapurissa sijaitsevassa ne ovat saaneet huomiota kansainvälisestikin. Startup Sauna valittiin Startup Saunassa ilmapiiri on avoin ja epävirallinen. Tilat ovat avoin- kesällä Kalifornian Piilaaksossa, UBI Networksin järjestämässä kilpai- na yrittäjyydestä kiinnostuneille. Ideat ja yritykset syntyvät ja kehitty- lussa, parhaaksi nuoreksi yliopistopohjaiseksi kiihdyttämöksi. Valinta vät, kun aiheesta innostuneet tapaavat toisiaan ja vaihtavat ajatuk- perustui yritysten menestykseen. siaan. Alkujaan Startup Sauna lähti liikkeelle Aalto Entrepreneurship Startup Saunan tilat ovat järjesteltävissä uudelleen tapahtumien ja Societyn ideasta. Tämä opiskelijoiden toimesta perustettu järjestö tah- tilaisuuksien vaatimusten mukaan. Ensin saatetaan tarvita 600 tuolia toi auttaa tutkijaryhmiä kaupallistamaan keksintöjään. Idea johti en- lavan eteen ja seuraavana päivänä pöytäryhmät kymmenelle eri tii- sin kahden viikon kasvuyritysohjelmaan. Ensimmäiset löylyt heitet- mille. tiin vuonna 2010. Pian ohjelma piteni kuukauden mittaiseksi ja oli jo Startup Saunan viimeisin ohjelma alkoi lokakuun puolessa välis- avoin kaikille, myös kansainvälisille ryhmille. Nimi Startup Sauna yh- sä. Startup Saunan kapteenin Juuso Koskisen odotukset ovat korkeal- disti ohjelman luontevasti Suomeen. Kiihdyttämön lentävän lauseen la: “Ollaan iloisia, että saadaan tosi monimuotoinen tiimi niin kansal- mukaisesti: “Heat is on!” lisuuksien kuin edustettavien alojenkin suhteen.” Tiimejä on Venäjältä, Startup Saunan tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien kasvu- Latviasta, Unkarista, Tsekeistä, Tanskasta, Virosta ja Suomesta. Haki- yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Tarkoituksena on joita oli paljon ja 17 valittua ryhmää edustaa alle kymmentä prosent- luoda Helsinkiin keskittymä “ekosysteemi” joka houkuttelee kasvuha- tia hakijoista. Taso on kova. kuisia, uutta tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä. Ekosysteemiin yrityksiä houkuttelevat parhaat osaajat ja yhteydet kansainvälisiin sijoittajiin. Saunassa keskeistä onkin oikeiden ihmisten tapaaminen ja yh- Löytyyhän Startup Saunasta lauteetkin. Saunahuone on ainoa tila, jossa uutta tekniikkaa ei käytetä. Tässä tilassa kiuas on kuitenkin korvattu valkotaululla ja löylykauha taulutusseilla. Löylyveden tehtävän teistyö. Hyvällä yhteistyöllä ja joukkuehengellä voi keskinkertaisenkin ajaa kokoustajien kekseliäisyys. Taululle tallentuvat kehitysideat, hah- idean saada menestymään. Saunassa töitä tehdäänkin hiki hatussa ja motelmat, konseptit ja ehdotukset. Saunasta kasvuyritys lähtee uudis- päivät ovat pitkiä. Löylyssä tiimiläisten kasvot tulevat tutuiksi. Osallis- tuneena ja elinvoimaisena. 58 prointerior 4 / 13