prointerior 4/2013 - Page 55

Kariston koulu ja päiväkoti Pääurakoitsija: Varte Oy Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy Pääsuunnittelija: Esko Talonpoika Rakennesuunnittelu: Päijät-Suunnittelu Oy NYT VALMISTUNEET tilat ovat kuitenkin vasta tuorein luku saagas- sa, joka on jatkunut jo useamman vuoden. Lahden kaupunki järjesti Kariston ”palvelukeskuksesta” syksyllä 2007 arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka avulla haettiin Kariston puutaloalueelle sopivaa ratkaisua koulu- ja päiväkotirakennukselle. Rakennus haluttiin toteuttaa pääosin puurakenteisena, jotta se istuisi ympäröivään yhteisöön mahdollisimman hyvin, kertoo projektin pääsuunnittelija arkkitehti Esko Talonpoika arkkitehtitoimisto Tilantakomo Oy:stä. ”Pientaloalueelle haettiin tiettyä kiintopistettä, johon puurakentaminen sopi hyvin”, muistelee Talonpoika. Kariston koulu ja päiväkoti sijaitsee Karistonrantatien ja Karistonkadun kulmassa sijaitsevalla tontilla. Pienet ensin Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui kesällä 2010 ja siihen sisältyivät tilat neljälle päiväkotiryhmälle, luokkatilat alakoulun vuosiluokille 1–2 ja koko hankkeen hallintotilat. Ensimmäisen rakennusvaiheen koko taloa koskevissa luonnoksissa oli vielä mukana kirjasto, mutta kun toisen vaiheen suunnittelua ryhdyttiin viemään eteenpäin niin kirjasto piti jättää pois, koska Lahden kaupungin kirjastoverkkojärjestelyissä ei ollut enää tarvetta uudelle lähikirjastolle. ”Hammashoitola, seurakuntatila ja luokkatiloja tuli sitten kirjaston tilalle”, Talonpoika kertoo. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2012 ja valmista tuli jo vuotta myöhemmin. Talonpojan mukaan mitään erikoisen vaikeita haasteita ei tullut eteen – mutta hän myöntää kyllä, että kaksivaiheisena toteutettavat projektit ovat aina oma taidelajinsa. ”Kun kakkosvaihe alkaa, koko rumba oikeastaan käynnistyy uudelleen”, hän kuittaa. Melkein kaikki puusta Rakennuksen kantava runko on toteutettu pääosin massiivisilla liimapuurakenteilla, betonirakenteina toimivat jäykistävät ja väestösuojan rakenteet. Ulkoseinät on toteutettu puurakenteisina noin 6 metriä leveinä suurelementteinä. Myös väli- ja yläpohjat on toteutettu puuelementtirakenteisina. ”Betonista on tehty vain väestönsuoja, porrashuoneet ja alapohja”, vahvistaa Talonpoika. Detaljitasolla pureskeltavaa tarjosi mm. kaareva ulkokatos, joka ei ole aivan pienimmästä päästä. Pintojen asettelu ja toteutus vaati hiukan pohdintaa, mutta lopputulos kestää katsetta ja ajaa asiansa. Taantumassa on hyvä rakentaa Lahden kaupungilla ollaan oltu projektiin tyytyväisiä jo senkin takia, että taantuman painaessa päälle urakoitsijoita on ollut hyvin tarjolla – tämä huomattiin jo projektin ensimmäisessä vaiheessa ja myös kakkosvaiheessa saatiin mukavasti tarjouksia sisään. Samaten päiväkotilaiset ja pienimmät koululaiset ovat viihtyneet uudenkarheissa tiloissa hyvin – ja nyt vähän isommat koululaiset. Oppilaat ovat olleet innoissaan erityisesti aineluokista ja isosta liikunta- Opetuksessa painotetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä sekä salista. Vastaavasti opettajien mieleen on haitariseinä, jonka ansiosta joustavia opetusjärjestelyjä, kielenkehitystä, kirjallisuutta ja luokkia voidaan yhdistellä ja ”optimoida”. vuorovaikutusta sekä kestävää kehitystä. 4 / 13 prointerior 53