prointerior 4/2013 - Page 50

radan väliin. Hankeinsinööri Antti Lakka Tampereen kaupungin Rakennuspaikalla oli vanhastaan sijainnut Pyynikin Tipotien kaato- Tilakeskus Liikelaitoksesta toteaa, että laiva oli lastattu liki kaikilla ku- paikka, joka oli käytössä vuosina 1922–1966. Rakennuksen kohdalla viteltavissa olevilla haasteilla. pilaantunut maa piti puhdistaa ja jäte poistaa. Piha-alueen kohdalla en- ”Rakennuspaikka sijoittui jyrkkään rinteeseen, Länsi-Tampereen tinen kaatopaikka koteloitiin bentoniittimatolla, mikä estää mm. sade- sähkösyöttö kulkee tontin läpi, Gasumin länteen johtava pääkaasu- vesien pääsyn pilaantuneeseen maaperään ja siellä olevien haitta-ai- putki on rinteessä Tipotien alla ja sähköistetty päärata vieressä”, Lak- neiden huuhtoutumisen ympäristöön. Puhdistusoperaatio ulottui paikoin ka listaa. jopa 10 metrin syvyyteen puhtaaseen maaperään saakka. ”Lisäksi tonttina on entinen kaatopaikka ja pilaantunut maaperä piti puhdistaa.” Kevennä kaarella Entä itse talo? – Rakennus perustuu lähtökohdiltaan perinteiseen ns. Kilpailusta vauhtia kehitystyölle kampamalliseen toimistotaloratkaisuun. Rakennuksen olemusta on pyrit- Arkkitehtikilpailun kautta haettiin arkkitehtoniselle ilmeelle puhtia ja ty visuaalisesti keventämään kaarevalla kattomuodolla ja kaarevilla ul- voittajaksi selviytyi Sigge Oy vuonna 2007. Kunnianhimoinen suun- koseinillä. Suuret, silkkipainolasein verhotut ja keskenään eri kulmiin nitelma tuotti sekin omat haasteensa toteutussuunnittelulle ja myöhem- käännetyt kaksoisjulkisivuseinäpinnat ”lohkovat” rakennusmassaa pie- min rakentamiselle. nemmiksi osiksi. Tummaksi patinoituvat kuparipeltipintaiset päätyseinät Toimitusjohtaja, arkkitehti Pekka Mäki Siggestä myöntää, että projektissa vaikeusaste oli suhteellisen korkealla. Oli selvää, että tilaan tulee monta loppukäyttäjää, joiden viihtyvyyttä on ajateltava – ja kor- ja keveät lasiseinäpinnat vuorottelevat ja synnyttävät veistoksellisia sisäpihatiloja. Rakennukseen johtaa sisäänkäynnit 2. ja 5. kerroksesta, joista jäl- keusero tontilla oli jonkinmoinen. Samanaikaisesti kyseessä oli kau- kimmäinen on katutason pääsisäänkäynti. Autopaikoitus ja huoltolii- punkikuvallisesti tärkeä paikka, josta aukeaa näkymät Näsijärvelle. kenne on järjestetty 2. kerroksen tasolla. Tontin suurta tasoeroa on peh- Moiselle paraatipaikalle tehtäessä ei pidä tyytyä perusratkaisuun. mennetty rinteeseen upotetulla paikoitushallilla sekä kivikorimuurein. ”Työn aikana tuli vastaan tilamuutoksia ja myös rakennuksen kaa- Piha-alueet on haluttu pitää vähäeleisinä. Rinteitä peittävät ikivihreät revat muodot asettivat haasteita. Samaten tontilla oli paljon pilaantu- maanpeittokasvit. Jalankulkureitit tontilla on päällystetty valkealla sepelil- neita maamassoja, jotka piti siirtää”, Pekka Mäki kertoo. lä ja siipien väleissä on pienet ovaalin muotoiset leikki- ja oleskelualueet. 48 prointerior 4 / 13