prointerior 4/2013 - Page 47

Monipuolisia ratkaisuja ympäristöystävällisesti Akusto tarjoaa kiinnitysjärjestelmiltään ja pintamateriaaleiltaan monipuolisen ratkaisuvalikoiman. Seinälevyihin voi valita pinnaksi 16 eri värisävyä tarjoavan Texona-pinnoitteen, iskunkestävän Super G -pinnoitteen, tyylikkään, luonnon värisävyjä mukailevan Akutex™ FT -pinnoitteen tai jonkin persoonallisista Muralis Design- tai Classic -pinnoista. Akusto Screen -seinäkkeitä saa kaikissa Texona-väreissä. Myös seinälevyjen asennusjärjestelmillä voi rakentaa haluttua ilmettä ja tuoda yksityiskohtia pintoihin. Asennukseen on useita eri vaihtoehtoja: Connect™ Thinline, Structure, WP -profiilit sekä Connect™ U-lista, joilla voi luoda seinäpintoihin näkyviä, rajattuja alueita, erottaa erivärisiä alueita tai yhdistää levyihin vaikkapa hyllyjä. Ecophon panostaa vahvasti ympäristöystävällisyyteen tuotannossaan. Akusto-levyjen raaka-aineesta yli 70 % on kierrätyslasia. Tuotantoprosessissa on siirrytty käyttämään ympäristöystävällistä kasvipohjaista sideainetta. Kaikki Ecophonin akustiikkalevyt ovat kevyitä, minkä ansiosta kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat alhaisia. Tehtailla käytetään uusiutuvaa energiaa, tuotannossa käytetyt maalit ovat vesiohenteisia ja Ruotsin tehtaamme tuotantojätteestä valmistetaan maantäyteaineena käytettäviä pellettejä. Lähes kaikille Ecophon tuotteille on myönnetty Pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki sekä oikeus käyttää Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa -merkkiä. ajan puitteissa hyväksytysti 721 vastaajaa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat opetusalalla, terveydenhoitoalalla ja jaetuissa työtiloissa Lisätietoja: www.ecophon.fi työskentelevät 18–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti. Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy. * Ecophonin Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta kävi ilmi, Ecophon on suomalainen akustiikkakatto- ja akustiikkaseinäjär- että fyysisessä työympäristössä hyvä ääniympäristö (71 %) on erit- jestelmien toimittaja. Ecophon on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet täin tärkeä. Avotoimistoissa tai jaetuissa työhuoneissa tekevistä 29 % Oy:tä, joka kuuluu maailmanlaajuiseen Saint-Gobain -konserniin. arvioi menettävänsä vähintään puoli tuntia päivittäistä työaikaan- Saint-Gobain -konsernin toimialaan kuuluvat tukkukauppa, rakennus- sa häiritsevän melun takia. Yli puolet vastaajista (51 %) myös arvioi, materiaalit, tasolasi, pakkaus sekä korkean suorituskyvyn omaavat että työn tekeminen vie jonkin verran tai erittäin paljon pidemmän erikoismateriaalit. Saint-Gobain toimii yli 50 maassa ja on markki- ajan, koska ajatus katkeilee meluisan työympäristön johdosta. Tutki- najohtaja kaikilla ydinliiketoimintasektoreillaan. Saint-Gobain Raken- muksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelis- nustuotteet Oy toimii Suomessa sekä Baltiassa ja sen tuotteita ovat sa 8.–26.3.2013 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi tiedonkeruu- Ecophon -akustiikkalevyt, Gyproc -kipsilevyt ja Isover -eristeet. 4 / 13 prointerior 45