prointerior 4/2013 - Page 46

ILMOITUS ECOPHON TUOTEUUTUUS: AKUSTO SCREEN -SEINÄKKEILLÄ LISÄTEHOA ÄÄNENVAIMENNUKSEEN Miellyttävä ääniympäristö syntyy vähentämällä melua, parantamalla puheen erotettavuutta ja estämällä puheen leviäminen. Paras lopputulos saadaan käyttämällä ääntä vaimentavaa materiaalia alakaton lisäksi myös seinäpinnoilla. Ecophon kokosi seinäakustiikan ratkaisut Akusto-tuotesarjan alle ja uutuutena valikoimaan tulivat Akusto Screen -seinäkkeet AVOTOIMISTO, KOULULUOKKA, liikuntasali, sairaala. Näissä ti- Ecophon kokoaa seinälevyratkaisut uuden Akusto -tuotesarjan al- loissa toiminnot ovat hyvin erilaiset, mutta jokainen vaatii toimivan ja le. Sarjasta löytyvät vanhat tutut Akusto Wall -seinälevyt (ent. Wall miellyttävän ääniympäristön. Tila, sen muoto ja pinnat vaikuttavat sii- Panel) sekä uudet Akusto Screen -seinäkkeet. Erityisesti avotoimisto- hen, kuinka paljon äänitasot laskevat etäisyyden kasvaessa. Kovis- ympäristössä äänen leviämisen estäminen työpisteestä toiseen on tär- ta pinnoista ääni heijastuu ja leviää, kun taas pehmeät, akustiset pin- keää. Ecophonin tuoreen tutkimuksen mukaan kolmannes avotoimis- nat vaimentavat ääntä. Perusratkaisu äänenvaimennuksessa on usein tossa työskentelevistä menettää melun takia työaikaa vähintään puoli alaslaskettu akustiikkakatto, mutta aina kattopintaa ei voida hyödyn- tuntia päivittäin.* Seinäkkeet ovat tehokas tapa estää äänen häiritse- tää tai se ei yksistään riitä. vää leviämistä. 44 prointerior 4 / 13