prointerior 4/2013 - Page 41

kosketeltavissa. Lahdelma & Mahlamäki sai tehtyä sopimuksen museon suunnittelutyöstä, vasta vuoden päästä suunnittelukilpailun voitosta. Puolan valtion ja Varsovan kaupungin rahoittaman, 50 miljoonaa euroa maksaneen, rakennushankkeen valmistumi- KUVA: WOJCIECH KRYNSKI munismin tuoma painolasti on käsin seen meni kaikkiaan liki kahdeksan vuotta. Mahlamäki tietää, että suomalainen toimisto ei olisi kyennyt työskentelemään Puolassa yksin. Hän jakaakin kiitosta paikalliselle suunnittelutoimistolle, joka toimi kulttuurien välisenä tulkkina, kantoi suuren vastuun suunnittelutyön jalkauttamisesta työmaatasolle ja huolehti verkkaisen viranomaisbyrokratian hoitamisesta. Kohteella oma luonteensa Puolan juutalaisten historiallinen museo sijoittuu merkittävälle paikalle Willy Brandtin puiston ja Gheton kansannousun sankareiden muistomerkin viereen. Pinta-alaltaan yli 18 000 neliön rakennus oli suunniteltava ulkomitoiltaan kompaktiksi, jotta se istui ympäristöönsä ja näyttelytilojen tuli olla nykytyylin mukaisesti selkeät sekä pelkistetyt. Huolimatta vaativista teknillisistä reunaehdoista, jotka lainsäädännön sallima vanhanaikainen talotekniikka ja turvallisuuskysymykset asettivat, talon arkkitehtuurista oli pystyttävä luomaan sykähdyttävä ja omaperäinen. ”Tällaisessa kohteessa ei riitä, että rakennus on logistisesti toimiva ja käyttötarkoitukseensa sopiva. Oletusarvo on, että rakennus ei muistuta olemassa olevia rakennuksia. Sillä pitää olla oma luonteensa”, Mahlamäki sanoo. Monista rajoituksista johtuen museon sisäänkäynti ja aulatila olivat ainoat rakennuksen osat, joissa taiteellisuudelle ja luovuudelle oli liikkumavaraa. ”Aulatilasta haluttiin näyttävä, joten lähdimme kehittämään ajatusta punaisesta merestä. Symboliikkaa ei kuitenkaan haluttu kirjoittaa auki. 4 / 13 prointerior 39