prointerior 4/2013 - Page 31

Arctia Shippingin kelluva toimisto Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto K2S Oy, Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen Pääsuunnittelija: Mikko Summanen Projektiarkkitehti: Juha Sundqvist Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Eero Kotkas ja Shippax Oy Sisustussuunnittelu: Arkkitehtitoimisto K2S Oy, Mikko Summanen, Tommi Terästö Pääurakoitsija: Oy Shippax Ltd hahmottuu ikään kuin yhtenä, pienempänä aluksena. Kampin kappe- sena tarkastajana. Laiturin rakennustöistä vastasi ATL Rakennushuol- lista tuttua puurakentamista on taas esitelty mm. sisääntuloaulassa, jo- to Oy. ka on verhoiltu kuultokäsitellyllä puulla. Waterfront-kärjellä Pitkä prosessi takana Mikko Summanen kertoo, että kelluva konttori on herättänyt laajaa Kelluvan konttorin rakensi innovatiiviseen ja kevyeen teräskennotek- kiinnostusta sekä Suomessa että kansainvälisesti. niikkaan erikoistunut Shippax Oy Uudestakaupungista. Teräsrakentei- ”Rakennus on koettu uutena avauksena ranta-alueiden rakentami- nen ponttoni rakennettiin Western Shipyardin Teijon telakalla, mistä seen ja siirrettäviin ratkaisuihin”, Summanen arvioi ja mainitsee, että se uitettiin meriteitse Arctechin Helsingin telakalle. Hernesaaressa val- rakennusta on pidetty myös hyvin paikkaansa soveltuvana ja kaupun- mistettiin ja varusteltiin varsinainen toimisto-osa. Toukokuun lopussa kikuvaan istuvana. Jopa kriittisenä tunnettu Katajanokka-seura on pitä- valmis konttori uitettiin komeasti lopulliselle paikalleen Katajanokalle, nyt ratkaisua onnistuneena. missä se kytkettiin Jäänmurtolaituriin. Toimistotalon kahdesta ylimmästä kerroksesta löytyvät johdon ja Koko projektin sujuvuuden kannalta oli tietenkin kätevää, että käytännössä koko toimistorakentaminen tehtiin muualla – ja näin työ- hallinnon toimitilat, ja pohjakerrokseen on ponttonien lisäksi sijoitettu maaliikenne ja melu eivät päässeet häiritsemään katajanokkalaisia. varastotilaa ja talotekniikka. Eräänä päivänä vain sitten kävi niin, että aamukävelyllään olevat al- Rakennuttajana kunnianhimoisessa hankkeessa toimi Ramboll, jonka vastuualueeseen kuului myös laituritekniikan uusiminen ja huol- kuasukkaat huomasivat uuden tulokkaan rannassa. Kesäkuussa Arctian väki – 35 ihmistä – muutti noin 950 kerrosne- totilojen peruskorjaaminen. Lisäksi Ramboll vastasi toteutuksen val- liön tiloihin Espoon Keilarannasta. Viestintäjohtaja Markku Tuhkanen vonnasta sekä huoltokirjan ja pelastussuunnitelmien laatimisesta sekä kertoo, että kelluvassa konttorissa on viihdytty erittäin hyvin. toimi hankkeen turvallisuuskoordinaattorina ja rakenteiden ulkopuoli- ”Koko toiminnan dynamiikka on parantunut, kun varustamon kont- 4 / 13 prointerior 29