prointerior 4/2013 - Page 27

”Tärkeässä osassa projekteissa on yrityksen sisäinen muutosjohtaminen, informointi ja tavoitteiden kirkastaminen. Ei siis riitä, että suunnitellaan ympäristö, joka on nykyaikainen”, Puukko toteaa. Kun suunnittelun tärkeänä ohjenuorana on muunneltavuus, tärkeäksi työkaluksi muodostuvat käyttäytymissäännöt, joilla tilassa eletään. ”Suunnittelijan pitää muistaa, että kaikkiin työskentelymalleihin ei sovi myöskään liian avoin malli. Toisaalta, kun tila on avoin ja ’maisema’ hahmottuu ympärillä, ihmiset osaavat automaattisesti sopeuttaa käyttäytymisensä suhteessa ympäristöön”, Puukko pohtii. Muutosvastarintaa vastaan! EFG:n toimitusjohtaja Tapio Heikkilä muistuttaa projektin työnjaosta: sisustusarkkitehti toteutti tilasuunnittelun asiakkaan toiveiden mukaisesti ja EFG tuotteisti sisustusarkkitehdin toteutuksen. ”Tarvittaessa räätälöimme myös kokonaan uudenlaisia ratkaisuja ja kalusteita.” Heikkilän mukaan tällaisten projektien haastavin osuus on usein se, kuinka toteutus ”avataan” asiakkaalle yhdessä sisustusarkkitehdin kanssa. ”Monesti asiassa edetään pilottiprojektien kautta, jotta ratkaisujen toimivuutta voidaan testata ja käyttökokemuksia k