prointerior 4/2013 - Page 26

NYKYKONTTORIN MONET KASVOT OUTOTECIN MODERNI TOIMISTOKONSEPTI HUOMIOI TYÖNTEKIJÄT YKSILÖINÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: EFG TOIMISTOKALUSTEET OY Länsiväylän varteen on noussut muhkea toimistokeskittymä: reilut 230 metriä pitkässä kompleksissa isäntänä on Outotec, jonka työntekijöitä taloon tulee – alihankkijat mukaan lukien – noin 1 200. Outotecin kiinteistö- ja palvelujohtaja Erkko Malinen kertoo, että talon toinen osa valmistui toukokuussa ja kesäkuun puolivälissä päästiin muuttamaan sisään. AIKATAULU OLI kiperä, sillä muuttoruljanssi haluttiin saada hoidet- ryhmähuoneet ja monitoimitilat – ja lisäksi vielä akkuja lataavat tau- tua alta pois ennen kesälomia. Irtokalusteiden kokonaistoimittajana kotilat, ”puhelinkopit” ja videoneuvottelutilat. Kyseessä on EFG:n toi- projektissa toimineen EFG Toimistokalusteet Oy:n asennustiimit tekivät mittama kokonaisprojekti lukuun ottamatta tuoleja ja luentotiloja. kuitenkin töitä hartiavoimin ja kaikki saatiin valmiiksi ajoissa, kehai- ”Esimerkiksi monitoimitiloja toteutettiin nyt enemmän kuin ykkös- see Malinen. ”EFG:ltä löytyi joustavuutta viime hetkeen asti ja yhteis- vaiheessa. Toinen leimaa antava piirre on se, että nyt työskentely on- työ toimi erinomaisesti”, hän summaa. nistuu myös seisaaltaan tai vaikkapa puoli-istuvassa asennossa”, ker- Outotecin ja EFG:n yhteinen sävel löytyi tosin jo projektin ensim- too Rämö. mäisen vaiheen – joka saatiin päätökseen toukokuussa 2012 – yhteydessä. Nyt päättyi siis projektin toinen vaihe ja vielä tulee kolmaskin. Muuntojoustavuus tapissa Sisustusarkkitehtuurista kohteessa vastaa Gullstén-Inkinen Oy. Vastaa- Dynaamista duunia va projektipäällikkö Arno Puukko taustoittaa, että uusissa tiloissa on Malisen mukaan yhteistyön määrittävänä tekijänä on alusta asti ollut pyritty ratkaisuun, jossa tilat ovat mahdollisimman muuntojoustavia tietty dynaaminen ja aikaansaava ote. Projektiaikataulu oli raamitettu alati muuntuviin tilanteisiin. erittäin tiukaksi neuvottelujen alkumetreiltä kalusteiden toimittamiseen ”Talo elää sisältä jatkuvasti projektien mukaan, jolloin tila- ja ka- ja asentamiseen saakka. ”EFG:n palvelukonsepti toimi erinomaises- lusteratkaisujen tulee vastata tähän haasteeseen. Tiloissa pyrittiin ti myös tämän toisen vaiheen osalta – aikataulut pitivät ja työt tehtiin myös keskittämään taukotiloja siten, että kannustetaan henkilöstöä ammattitaitoisesti alusta loppuun”, Malinen toteaa. myös vapaamuotoisiin kohtaamisiin”, Puukko kuvailee. Kakkosvaihe sisältää noin 350 työpistettä. Lisäksi talossa on pa-  Tämäntyyppisissä projekteissa on tavanomaista, että kun perin- nostettu erityisesti isoihin avotiloihin, kertoo avainasiakaspäällikkö teisistä huonetiloista siirrytään avoimempaan ratkaisuun, ns. monitila- Kristiina Rämö EFG:stä. ”Avotiloissa isossa roolissa ovat akustiikka, tyyppiseen malliin, vanhoista toimintatavoista tulee irrottautua monin värit ja ihmisten viihtyvyys”, summaa Rämö. Avotilat on toteutettu yh- tavoin. Puukko myöntää, että aluksi tämä saatetaan kokea negatiivi- teistyössä Götessonsin ja Mood Worksin kanssa. sena asiana, mutta lähes aina käyttäjä toteaa uuden toimintamallin Outotecillä on nyt käytössään myös maailmanluokan neuvottelu-, 24 prointerior 4 / 13 tukevan muutokselle asetettuja tavoitteita ja viihtyvyys lisääntyy.