prointerior 4/2013 - Page 22

Akustoinnit / Sisustus-Nummi Oy. irti? Uusi ja ennakkoluuloton idea on kotoisin turkulaistaustaisen ra- – ja tässä tapauksessa kävi pian selväksi, että kyseiset VR:n rakennuk- kennusliike Hartela Oy:n hallituksen puheenjohtajalta Heikki Hartelal- set olivat Museoviraston erikoistarkkailussa. ta, joka oli jo pitkään katsellut rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa paikkaa. Vuonna 2009 Hartela osti kiinteistön tekemänsä liiketoimintasuunnitelman pohjalta ja kaupunki lähti mukaan kiinteistön kehittämiseen vuonna 2010. Logomosta rakennettiin public–private -periaatteella ”Kun keskusteluja alettiin käydä viisi, kuusi vuotta sitten, puhuttiin aika tiukkaankin sävyyn siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei”, Vapaavuori muistelee. Toisaalta teollinen miljöö sisälsi paljon visuaalisesti ja toiminnallisesti kiehtovia elementtejä, jotka arkkitehti halusikin säilyttää. ”Silti tehtiin paljon linjanvetoja, jottei alkuperäinen rakennus jää toimiva yhteistyöhanke, jossa molemmilla osapuolilla on oma roolin- täysin uuden yritystoiminnan jalkoihin.” Keskustelujen kautta saatiin lu- sa. pa avata mm. kattorakenteita ja luoda sisäavaruutta korkeuksiin. Oma Turun kulttuuripääkaupunkivuosi toi vauhtia masiinaan, sillä Logomo haluttiin mukaan kulttuuritalkoisiin. Hartela osoitti venymisky- roolinsa on akustiikalla, eli käytännössä äänen vaimennuksella; kukin yritys tarvitsee tietenkin työrauhan eikä jatkuvaa äänien kakofoniaa. kynsä ja sitoutuneisuutensa asteen: puolet talosta oli vuokrattu ”raakatilana” kulttuuripääkaupunkivuoden käyttöön ja samaan aikaan täy- Nappulabisnes? sin uuteen uskoon remontoitu Logomo-sali valmistui ruhtinaalliset kuusi Eräs vahva uusi elementti Byråssa on ”nappuloiden” käyttö – eli erilais- tuntia ennen kuin Eerik XIV -ooppera sai kantaesityksensä marraskuus- ten tilailmeiden luominen. ”Tärkeää oli, että nappuloilla on oma ilmeen- sa 2011. sä, joka kuitenkin linkittyy ympäristöön. Emme halunneet tehdä mitään hajanaista konttirykelmää, jolla ei ole mitään varsinaista kontekstia”, Rima korkealla Kaupungin ja rakennusliikkeen yhteistyöinstrumentti on holding-yhtiö Logomo Oy, josta Turun kaupunki omistaa 39 prosenttia ja Hartela Oy 61 prosenttia. Logomo Oy omistaa sekä kiinteistöosakeyhtiön että taloa hallinnoivan toisen yhtiön sataprosenttisesti. Toimintaa leimaa voittoa tavoittelevan yritystoiminnan luonne, jotta saadaan aikaiseksi tehoja ja tuloksia. Hartela halusi testata käytännössä, kohtaako markkinoiden välittämä viesti odotusarvoista liiketaloudellisen reaalimaailman. Kaupungin näkökulmasta talossa on kyse koko Turun seudun luovien alojen strategisesta kehittämisestä. Samalla kun synnytetään uudenlaista luovien alojen klusteria, vahvistetaan seudun kilpailukykyä esimerkiksi kokous-, kongressi- ja kulttuurimatkailussa. Tila taipuu moneen. Tilaratkaisuista vastaa suurimmaksi osaksi Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Oy. Arkkitehti Pekka Vapaavuori kertoo, että suojellun rakennuksen kanssa työskentely on aina haastavaa 20 prointerior 4 / 13 kertoo Vapaavuori.