prointerior 4/2013 - Page 11

SINIVALKOISEN DESIGNIN IDEANA ON TUOTTAA JOTAIN, JOKA KESTÄÄ PÄIVÄNVALOA – JA PALJON MUUTAKIN sa on mitattu viimeksi WDC2012-vuoden yhteydessä. Helsin- mitä ei saatu aikaan, vaikka onnistumisiakin joukossa on kyllä. ”Jäl- gin designpääkaupunkivuoden tapahtumat eivät kuitenkaan saa- keenpäin on helppoa osoittaa virheitä ja neuvoa miten asiat olisi pitä- neet liikkeelle suuria kansanjoukkoja – vain runsas viidennes nyt tehdä toisin, mutta kyllä WDC2012 herätti isolla tavalla designin pääkaupunkiseudun asukkaista kävi edes yhdessä juhlavuoden ta- henkiin Helsingissä. Tätä ei voi kiistää.” pahtumassa. Mutta onko muotoilu sitten sellainen asia, jolla varsinaisesti täytetään stadioneja? Rehnin mukaan Suomi todella on ”designin suurvalta” kokoonsa ja vaikutukseensa nähden: ”Marginaalimaaksi Suomi on saanut paljon aikaan”, Rehn toteaa, mutta täsmentää, että hyvä maine on sil- Väärin tehty juhlavuosi! ti riippuvainen hyvin pienestä joukosta kansainvälisen tason lahjak- Alf Rehnin mukaan WDC-jälkipyykki on keskittynyt pitkälti siihen, kuuksia. 4 / 13 prointerior 9