prointerior 4/2009 - Page 9

46 NYT ON 58 VÄRIKARTTA JA NÄYTÖN PAIKKA KOMPASSI Erilaisten opastejärjestel- Tikkurilan Suunnittelijan sal- mien suunnittelu jää usein kusta työkalut ammattilai- vähemmälle huomiolle sen makuun. Palvelu tarjoaa toimitilarakentamisessa. apua erityisesti tuotteiden ja värien valintaan. 50 TILAA SÄÄSTÄVÄT 64 ENERGIAA ARKISTOKALUSTEET SÄÄSTÄVÄ VALAISTUS YLEISTYVÄT TOIMISTO- YLEISTYY MYÖS JEN SISUSTUKSESSA TOIMISTOISSA Monet yritykset tehostavat Valaistukseen käytettyä ener- nykyään toimintaansa ra- giaa olisi mahdollista vähen- kentamalla toimistonsa en- tää toimistoissa merkittäväs- tistä kompaktimpaan muo- ti jo nyt kohtuullisin inves- toon. toinnein. 53 BITE® – DESIGNED TO 66 TOIMISTOBRÄNDÄYS FIT AROUND YOUR DAY TEKEE TULOAAN Kastenin Bite® -yksikkö on Brändätyt ympäristöt -ideolo- ratkaisu tämän päivän toi- gia on jo pitkään ollut vah- mistoon, jossa työntekijäl- voilla myymäläpuolella, mut- lä ei ole omaa työpistettä ja ta on nyt pikkuhiljaa rantau- tarvitaan henkilökohtainen, tumassa toimistoihinkin Suo- helposti liikuteltava säilytys- messa. ratkaisu. 54 OLYMPIAAREENAMME UUDISTUI Kuluneena kesänä uintikauden alkaessa Uimastadionin tiloja oli kohennettu merkittävästi, ja myös kaapit oli 05 ESIPUHE 08 UUTUUDET 72 PALVELUHAKEMISTO uusittu tyyliin ja henkeen sopiviksi. 56 KIINTEISTÖIHIN LISÄARVOA JALOSTAMISELLA Onko kiinteistöjen brändäys mahdollista ja onko se tuottavaa liiketoimintaa? 4 / 09 prointerior 7