prointerior 4/2009 - Page 56

OLYMPIA-AREENAMME UUDISTUI Tuskin kovin moni kävijä tulee ajatelleeksi, että Helsingin Uimastadion oli Olympialaisten upeana näyttämönä vuonna 1952. KULUNEENA KESÄNÄ uintikauden alkaessa Uimastadionin daan sävyttää tilaan sopiviksi. Kuten muutkin PUNTA-tuotteet, tiloja oli kohennettu merkittävästi, ja myös kaapit oli uusittu ovet ovat pinnoituksen jälkeenkin täysin kierrätettäviä. tyyliin ja henkeen sopiviksi. Niin miesten kuin naistenkin pukutiloissa on kaapistojen ovissa alkuperäisiä valokuvia olympia- Estä bakteerien leviäminen PUNTA Avalon laisista muistuttamassa ”Stadikan” huimasta historiasta. -pinnoitteella Kaappeja on yhteensä yli kaksi tuhatta, joten tilojen uu- Haitalliset mikrobit lisäävät sekä tautien tarttumisriskiä että sii- sinta on ollut merkittävä hanke sekä tilaajalle että Juha Punta vouksen tarvetta ja samalla siivouksessa työn osuus on tutkitusti Oy:lle joka suunnitteli, valmisti ja asensi kaapit. 95% kaikista kustannuksista. Tämä on merkittävin syy miksi on taloudellista, ekologista, tehokasta ja turvallista kehittää tuottei- PUNTA Art Evo -kuvapinnoite ta ja pinnoitteita, joilla parempi puhtaustaso voidaan saavut- PUNTA Art Evo -kaapistoilla on mahdollisuus luoda tilaan yksi- taa samalla tai jopa vähemmällä työllä. löllistä ja ainutkertaista ilmettä ja tunnelmaa. Tätä haluttiin ko- PUNTA Avalon on perinteistä tehokkaampi hygieniapinnoi- keilla ja näin pinnoitettiin muutamia ovia alkuperäisillä musta- te, joka auttaa estämään mikrobien välityksellä tarttuvien infek- valkokuvilla. Toteutus on teknisesti vaativa ja samalla hyvin ku- tiotautien leviämistä. Pinnoite hidastaa esimerkiksi MRSA-bak- lutusta ja jatkuvaakin puhdistusta kestävä. Tulevalle kaudelle teerien ja H1N1-virusten tarttumista pintojen välityksellä. Erityi- tehdään muutama kuvaovi lisää. sen hyödyllinen PUNTA Avalon on tiloissa, joissa hygieniatarve Art Evo -menetelmässä asiakas voi valita minkä tahansa haluamansa kuva-aiheen ja se toistetaan haluttuihin oviin tai mahdollisesti myös hyllyjen päätyihin. Kuvat voivat olla värillisiä tai mustavalkoisia tai ne voi54 prointerior 4 / 09 on tavallista suurempi ja siellä missä on paljon ihmisiä. Pinnoite on aivan uusi ja siksi sitä ei ollut tarjolla vielä Helsingin Uimastadionin kalusteisiin. Nyt se on saatavissa lähes kaikkiin PUNTA tuotteisiin.