prointerior 4/2009 - Page 45

typöydän välimaastosta. Korkeammilla penkkimäisillä leveillä taa korkeatasoisiin käsintehtyihin puutuotteisiin erikoistuneen tuoleilla istutaan samaan aikaan riittävän lähellä ja kaukana. Woodloopin harmoninen taideteos nimeltään Neljä horisont- Tuolien ja pöydän valmistaja on Materia, joka on erikoistu- tia. nut kohtaamistilojen kalusteisiin. Merkki pyrkii edustamaan ko- Näyttely- ja toimistotilat on saatu avariksi käyttämällä pila- keellista ja luovaa sekä venyttämään rajoja pyrkiessään käy- reita ja etsimällä mahdollisimman suuria jännevälejä. Vapaata tettävyyteen ja arkkitehtonisuuteen. ja avaraa tilaa on jäsennelty kolmannessa kerroksessa eli Kol- Henkilökunnan kahvitilassa katutasossa on Silent Whisper mion toimistokerroksessa erilaisten seinäkkeiden avulla. Ava- -pöytä. Muotoilija Sigrid Strömgrenin kehittämä uusi pöytälevy ruutta tilaan on kuitenkin vielä jätetty ja erilaisille kohtaamis- alentaa melua 10 dB verrattuna perinteisiin laminaattirakentei- paikoille on oma tilansa. Yrityksen kasvamismahdollisuudetkin siin. Kahvikupin asettaminen Silent Whisper -pöydälle tosiaan on huomioitu, työpisteitä avotoimistoon mahtuisi enemmän. kuulostaa hiljaisemmalta, sillä värähtelyä estävä materiaali leikkaa terävien äänien muodostumisen. Kolmannessa kerroksessa on esillä QuietPod-tilaratkaisu, joka tarjoaa mahdollisuuden eristettyyn palaverinpitoon tai Kahvitilan seinässä on akustiikkalevyjä, joiden avulla tiloi- vaikka työntekijän rentoutumiseen. QuietPod on tila tilassa. Se hin haetaan miellyttävämpää äänimaailmaa. Akustiikka-asiat on kuin pieni huone, josta haluttaessa löytyvät tarvittavat edel- onkin haluttu ottaa huomioon tilakokonaisuuksia rakennettaes- lytykset kokouksen pitämiseen tai vaihtoehtoisesti lepohetken sa. Työterveyslaitoksen akustiikkasuunnittelija Valtteri Hongis- järjestämiseen. to on ollut mukana suunnittelussa jo alkuvaiheessa. Hongiston Saunatiloja uuteen rakennukseen ei tehty, sillä vanhojen ti- työtä helpotti tieto rakennuksen lopullisesta käyttötarkoitukses- lojen edustussauna oli hyvin vähällä käytöllä. Lämmön puut- ta sekä käyttäjästä. teesta ei uusissa tiloissa silti tarvitse kärsiä. Suurten ikkunoiden ”Aina ei näin onnellisesti ole. Tiloja rakennetaan vuokrattaviksi eikä lopullista käyttäjää tiedetä, tai valmiina oleviin ti- takana paahtava aurinko lämmittää päivällä ja iltaisin voi sytyttää tulen pieneen 360 astetta kääntyvään takkaan. ■ loihin pitää luoda toimiva ympäristö uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Silloin toimivaan akustiikkaan tarvitaan ammattilaisen apua”, Hongisto kertoo Kinnarpsin omassa tiedotteessa. Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee suurempi näyttelytila, jonka avarissa neliöissä voi tutustua Kinnarpsin valikoimiin. Tilan näyttelyssä on esillä paljon uusia ja monta tuttuakin kalustetta. Osa näyttelyn tuoleista ja pöydistä on syntynyt tunnettujen suomalaisten muotoilijoiden työpöydillä. Mallistosta löytyy muun muassa Simo Heikkilän ja Yrjö Viherheimon suunnittelemia kalusteita. Huipulla ei tuule, paitsi terassilla Kinnarpsin Kolmiossa on useita erilaisia neuvottelutiloja. Ennen tilojen käyttöönottoa tilojen nimistä järjestettiin kilpailu työntekijöiden keskuudessa. Tiukassa kisassa saatiin vain hyviä nimiehdotuksia ja tuomaristo päätti palkita jokaisen sisään jätetyn ehdotuksen. Kokouksien kulkua nimien perusteella voi arvuutella tilojen Teatteri, Äly ja Välkky osalta. Neuvottelutilojen ovien vieressä lukee lisäksi sellaisia nimiä kuin Sumu, Riihi ja Huippu. Nimet kertovat jotain tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Sumun näyttelytilan puoleinen seinä on lasia, joka saadaan tarvittaessa sumentumaan, ja tila suljettua ulkopuolisilta katseilta. Riiheen kokoonnutaan yhteen usein aivoriihen merkeissä. Kinnarps kolmion ylimmässä kerroksessa sijaitsee suurella terassilla varusteltu edustustila nimeltään Huippu. Pitkän kokouspöydän tai pehmeiden sohvien ympärille voidaan kokoontua kouluttautumaan tai virkistäytymään. Seinää kaunis- Sisääntulokerros. Vastaanottotiski: S-line Ab Lasikaiteet: Jura-Lasi Oy Pyöreät valkoiset valaisimet: XAL-Vela Round / Teclux Oy Valaisin tiskin yläpuolella: Xal Mino / Teclux Oy 4 / 09 prointerior 43