prointerior 4/2009 - Page 42

leen. Sekä auringonvalo että iltavalaistus nostavat esiin pinnan draperian. ”Rakennukselle on suunniteltu myös kokonaisuuteen sopiva ulkovalaistus, jonka tehtävä on osaltaan korostaa ja tukea rakennuksen ulkoarkkitehtuuria”, Rouhiainen kertoo. Tarina kivenlohkareen takana Kinnarpsin uusien toimitilojen piha-alueet on omistettu suurimmalta osin autopaikoitukselle. Ulkoaluetta on kuitenkin jaettu osiin pintamateriaaleja vaihtamalla. Etupihan kunniapaikalla vartioi arviolta kahden tai kolmen kuution suuruinen kivenlohkare. ”Rakennuksen maaperätutkimukset osoittivat, että tontti olisi osaksi kallioperäinen. Näiden tietojen varassa suunniteltiin rakennuksen perusta, joka työmaavaiheessa osoittautui hieman vääränlaiseksi. Maaperätutkimuksia oli tehty muun muassa suuren kivenlohkareen kohdalta. Kivi päätettiin nostaa esille ja antaa sille kunniapaikka pihalta. Olihan kivestä aiheutunut melkoisesti kustannuksiakin. Arkkitehdille annettiin tehtäväksi suunnitella kivipuutarha lohkareen ympärille”, Slotte ku2. kerroksen työtuolibaari. Verho: Leno / Almedahls Ab Verhojen toteutus: Aidainterior Oy Lattianpäällyste: Vorwerk / Travico Oy vailee tarinaa kiven taustalla. Kinnarpsin toimitilojen sisätilat ovat kauttaaltaan valkoiset ja selkeillä ja raikkailla väreillä piristetyt. Sisääntuloaulan vastaanottotiskillä ei ole vastaanottovirkailijaa, mutta vierailija ei joudu odottamaan henkilökunnan kohtaamista sillä toimistohenkilökunta tarkkailee aulatiloja kameran välityksellä. Hiljaisia pöytiä Rakennuksen muoto syntyi osittain tontin ehdoista sekä Yrityksen nykytilan ja tavoitteiden kartoittaminen olivat sisus- vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin tuloksena. Voimakkaas- tusarkkitehti Esa Vesmasen ensimmäisiä tehtäviä, kun Kinnarps ta kolmiosta muodostui kantava teema kokonaisuudelle. Ra- Kolmion sisustuksen suunnittelu alkoi. Vesmasen mukaan sisus- kennuksen ulkoarkkitehtuuria kehiteltiin alueen kaavan ehtojen tus on tärkeä osa yrityksen ilmettä ja ydinviestiä. Sisustus ki- mukaisesti. Nelikerroksisen rakennuksen pääjulkisivumateriaa- teyttää yrityksen brändin ja syventää sen arvoja sekä visioita. leiksi valittiin valkobetoni ja lasi, joiden valinnalla haluttiin ko- Rakennuksen arkkitehtuuri ja sisätilojen ilme kulkevat par- rostaa toimitalon modernia arkkitehtuuria. Ulkokuoren pinnas- haassa tapauksessa käsi kädessä toisiaan tukien. Parhaimmil- ta haluttiin jatkuva ja elävän oloinen. Valkoiset betonielementit laan sisustus toimii rajapintana ihmisen ja rakennuksen välil- hohkaavat auringon valossa. lä. Kinnarps Kolmion arkkitehtuurissa Vesmanen näki dynaa- Talo on suunniteltu energiatehokkaaksi. Laseiksi on valit- misuutta, jonka teemojen avulla sisustussuunnittelija vahven- tu lämpökuormaa tehokkaasti leikkaavia julkisivulaseja. Lisäk- si sisätilojen tunnelmia. Koska vastaparit usein täydentävät toi- si julkisivuelementtien lämmöneristys on huippuluokkaa. Koko- siaan, sisustuksesta löytyy myös pehmeitä aiheita. naisuuden massoittelussa on pyritty huomioimaan lisäksi vuorokaudenajan vaihtelut. ”Talon pienempi kolmio suojaa toimisto- ja näyttelytiloja il- Aulan lattiassa on suurempikokoista vaaleaa laattaa, joka paikoitellen taittuu myös seinäpinnaksi. Valkoista väriä ryhdittää harmaa, jota löytyy enemmän tilojen yksityiskohdista. Ala- tapäivän kuumimmalta auringonp XZY[x