prointerior 4/2009 - Page 36

KOKOUSTILOJEN SISUSTUKSEEN UUSIA KALUSTETYYPPEJÄ Kokous- ja koulutustilojen sisustamisessa on viime aikoina pyritty kehittämään erityisesti tilojen käytettävyyttä ja toimintavarmuutta sekä tyylikästä viimeistelyä. Alan uutuuksia on kokoustiloihin asennettava pöytäkaivo, jonka tarkoituksena on pitää verkkoja AV-kaapelit selkeässä järjestyksessä. Tällaista ratkaisua käytetään muun muassa Pauligin uuden pääkonttorin auditoriossa ja kokoustiloissa. Toimitusjohtaja Hannu Iljanto (oik.) ja projektipäällikkö Rami Ruotsala kehittävät uudenlaisia toimistokalusteita kokous- ja neuvottelutiloja varten. VANTAALLA TOIMIVA Presson Oy on erikoistunut kokous- Verkko- ja virtakaapelit saadaan tuotua seinästä tai kaape- ja neuvottelutilojen toteuttamiseen. Yritys suunnittelee, valmis- likaivosta siististi lattiasta pöytäluukun alle pöytäkaivoon. Ne taa ja asentaa kokous- ja neuvottelutilakokonaisuuksia ’avai- eivät siis pääse muodostamaan sotkuisia kaapelivyyhtejä myös- met käteen’ -periaatteella. kään lattioille, missä ne olisivat siivoojien riesana tai aiheutta- ”Useilla kalustevalmistajilla on valikoimassa neuvottelupöytiä, jotka on varustettu AV- ja sähköluukuilla, joihin kaapelit massa tilan käyttäjille kompastumisvaaraa. ”Olemme lähteneet neuvottelutilasuunnittelussa hyvin pitkälti nostetaan pöydän alta. Luukkujen alla olevat kaapelit menevät siitä, miten AV-tekniikka ja kaapeleiden liitäntäpisteet voitaisiin kuitenkin usein käytössä helposti sekaisin”, huomauttaa Pres- sijoittaa lähelle käyttäjää – mutta siistiin järjestykseen”, Ruotsa- son Oy:n projektipäällikkö Rami Ruotsala. la mainitsee. ”Sopivien kaapelien etsiminen ja johtovyyhtien selvittely Pressonin kehittämä pöytäkaivo on varustettu vastapaino- voi viedä kokouksen alussa turhan paljon aikaa. Se saattaa mekanismilla, joka vetää kaapelit käytön jälkeen takaisin pöy- myös vahingoittaa sitä mielikuvaa, minkä yritys pyrkii kokous- täkaivoo