prointerior 4/2009 - Page 18

Markkinointijohtaja Reijo Päärni NCC:ltä muistuttaa, että tänä päivänä olennaista ei ole se että yrityksellä on yksi pääkonttori yhdessä rakennuksessa, jonka ainoa tilankäyttäjä se myös on. ”Kaikkien yrityksen toimitilojen on oltava laadukkaita ja vietävä yrityksen viestiä eteenpäin.” Tässä työssä Päärni näkee ratkaisevan tärkeänä henkilöstön viihtymisen: kun väki viihtyy työpaikallaan, se myös näkyy ulospäin. Tällöin jokainen työntekijä on kuin kävelevä käyntikortti yritykselle. ”Toki myös arkkitehtuuriin tulee panostaa – sen tulee olla näyttävää, mutta aikaa kestävää. Mitään kokeiluja me emme harrasta.” Keskeinen sijainti ja hyvä saavutettavuus ovat luonnollisesti jokaisen yrityksen silmissä haluttuja asioita. Rinnalle on entistä vahvemmin rynninyt energiatehokkuus ja ympäristötietoisuus: ”Kyllä kaikkia toimitiloja on pakko saada koko ajan energiatehokkaammiksi. Varsinkin isot yritykset ehdottomasti sitä Havainnekuva Tapiolan uuden toimitalon rakennuksen sisäänkäynnistä, joka katsoo Espoon kaupunginteatteria kohti. myös vaativat ja meillä on paljon kokemusta tällä saralla.” Viime vuonna NCC saikin – ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä – EU:n GreenBuilding Partner -statuksen. Se myönnetään yrityksille, jotka sitoutuvat toteuttamaan kaupallisia kiinteistöjä, joiden kokonaisenergiankulutus on 25 prosenttia Neste Oilin pääkonttorikiinteistön rakentaja ja High Tech alle kansallisten vaatimusten. Center -konseptin kehittäjä on SRV Toimitilat Oyj ja kohteen arkkitehtina toimi Timo Vormala Gullichsen Vormala Arkkiteh- Konttori kaikilla herkuilla dit Oy:stä. Head Quarter -konseptin alla NCC kehitti Aurinkomatkoille Neste Oilin saapuminen Keilaniemeen vahvistaa korkean pääkonttorin Etu-Töölöön. Kohteeseen sijoittui myös Finnairin profiilin seutua entisestään. Historiallisessa katsannossa on muita tytäryhtiöitä. Talon ”piste i:n päällä” on yläkerran edus- mielenkiintoista huomioida, että alkuperäisen Nesteen tornin tavat saunatilat. valmistuminen Keilaniemeen yli 30 vuotta sitten oli alueen – NCC itse pitää majaa NCC-taloissa Ruskeasuolla, Man- ja koko Espoon – kehityksen lähtölaukaus ja todellinen merk- nerheimintien varrella. Talot on varustettu huippuluokan tek- kipaalu. niikalla ja osa sähköstä tuotetaan aurinkoenergialla. NCC- Kun originaali torni jäi Fortumille, Neste Oilille löytyi uu- talot muodostuvat kolmesta yhteen kytketystä toimistotalosta, si paikka luontevasti entisen pääkonttorin ja Otaniemen väli- joiden pohjakerroksessa on liiketiloja sekä toimistokäyttäjille maastosta. Myös HTC-hankkeen sijaintipaikkaa etsittäessä oli tarkoitettuja yhteiskäyttöisiä tiloja ja palveluja. NCC-talot tar- ilmeisen voimakkaana vaikuttimena Otaniemen läheisyys. joavat mm. ravintola- ja cateringpalvelut sekä käyttö- ja ylläpitopalvelut. Mitä isompi, sen räätälöidympi Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan kuntosali-, hie- NCC on yksi toimitilarakentamisen suurista suomalaisista pio- ronta-, kauneushoitola- ja kampaamopalveluin – ja onpa ta- neereista. NCC Business Parks -konseptin osana yritys on to- loissa autonpesupalvelutkin. Edustavat neuvottelutilat, audito- teuttanut myös pääkonttoreita. NCC head quarters -ideologia rio sekä talojen ylimmissä kerroksissa sijaitsevat saunaosastot lähtee ajatuksesta ’mitä suurempi yritys, sitä räätälöidympiä ovat varattavissa yritysten käyttöön tarpeen mukaan. ratkaisut voivat olla’. NCC Head Quarter pitää sisällään asiakkaan tarpeen mu- Tapiola Tapiolaan kaiset tilaratkaisut, korkean teknisen tason ja viimeisimmät tie- Länsiväylän varrella kohoaa uusi uljas maamerkki: Tapiola- toliikenneratkaisut. Palvelutarjonta suunnitellaan juuri sellaisek- ryhmän uusi pääkonttori. Harjannostajaisia vietettiin juuri en- si kuin yritys ne haluaa. nen vappua ja rakennus on lopullisessa kuosissaan ensi vuo- 16 prointerior 4 / 09