prointerior 4/2009 - Page 11

KOKONAISUUS ON AINA KAUNIIMPI KUIN OSIENSA SUMMA TÄMÄN TODISTAVAT INR:N KAKSI TÄYDELLISTÄ TUOTESARJAA KYLPYHUONEESEEN KUVAT: ALEXANDER CRISPIN/AGENT BAUER RUOTSALAINEN INREDNINGSGLAS AB on suunnitel- juuri tämä kulma pystyy parhaiten heijastamaan valoa ja luo- lut kaksi täydellistä ja yhtenäisesti muotoiltua kylpyhuonesar- maan viihtyisää tilan tuntua. jaa. Niiden avulla on todella helppoa luoda kaunis ja harmo- – Muotokieli on hillittyä, johdonmukaista ja ajatonta. Kai- ninen kylpyhuone, jossa kaikki tuotteet noudattavat samaa lin- kissa tuotteissa toistuvat samat muodot, ja pinnat ovat selkeä- jaa. Sarjat sisältävät mm. lasisia suihkuseiniä, suihkukaappe- linjaisia, tasaisia ja pehmeän oloisia. Sanotaan, että koko- ja, hanoja, pyyhekuivaimia ja erilaisia tarvikkeita, kuten pyy- naisuus on aina suurempi, parempi ja kauniimpi kuin osiensa hetankoja, koukkuja, WC-paperitelineitä ja -harjoja. Tuottei- summa. Asia on aivan varmasti niin, mutta osien on tällöin tie- ta on saatavana jälleenmyyjiltämme eri puolilla maata, kts. tenkin oltava yhtenäisiä. ARC-sarjan kaikki tuotteet ovat ilmeel- www.inr.fi tään samanlaisia. Myös LINC on täydellinen kylpyhuonesarja, ARC-sarjan tuotteissa on käytetty kapealinjaista graafis- jonka kaikki tarvikkeet on muotoiltu saman periaatteen mukai- ta muotokieltä, jonka perustana on 15°:n kulma. ARC-sarjan sesti. Selkeälinjaiset tuotteet ovat samalla hieman pyöristetty- suunnitteluun osallistunut designer Johan Körner toteaa, että jä. Materiaali muotoonpuristettua täysalumiinia. Vaikka alumiini onkin maailman kolmanneksi tavallisin alkuaine, sitä ei ole kylpyhuoneissa aikaisemmin juurikaan käytetty. Se on aika yllättävää, koska alumiini on sekä kestävää, että miellyttävän tuntuista ja lisäksi kierrätettävää. Johan Körner kertoo molempien kylpyhuonesarjojen sisältävän ylellisiä ja yhtenäisesti muotoiltuja perussisustustarvikkeita, joiden ajaton ja pelkistetty tyyli kestää trendien vaihtelut. Hänen mukaansa kylpyhuoneen sisustuksessa onkin paras välttää tilapäisiä trendejä. ■ Lisätietoja: www.inredningsglas.com 4 / 09 prointerior 9