prointerior 3+4/2018 - Page 77

ID Helsingissä on mukana noin 70 näytteilleasettajaa, jotka esitte- levät tuotteita, materiaaleja ja palveluja julkisten tilojen ja työympäristö- jen tilasuunnitteluun, kalustamiseen, sisustamiseen, toimivuuteen, tehok- kuuteen ja viihtyisyyteen. Osa yrityksistä valmistaa tuotteensa itse, osalla puolestaan on edustuksessaan maailmanluokan brändejä. Yhteen laskien ID Helsingissä on edustettuna kenties jopa sadoissa laskettava luku eri tuotemerkkejä. ”Monet ammattilaiset käyvät säännöllisesti ammattilaistapahtumissa ulkomailla, mutta useimmilla projektit, markkinat ja työ ovat Suomessa. Projektityössä hankintoja ei tehdä messuilta, vaan ID Helsinki on pit- kälti mahdollisuuksien esittelyä ja kartoittamista sekä verkostoitumista ja ammattitaidon päivittämistä. Suuri osa kontakteista aktivoituu vasta myö- hemmässä vaiheessa. Järjestäjälle on valtavan palkitsevaa saada kuulla, kun messuilla suunnittelija löytää materiaalintoimittajan, tilaaja-asiakas ymmärtää mahdollisuuksien avaruuden, tai näytteilleasettajat löytävät toi- sensa yhteiseen projektiin. Tällaista kaikkea on tapahtunut joka ID Helsin- gin aikana”, kertoo Kukkamäki. Pieniä toimijoita, ainutkertaista laatua ID Helsinki -tapahtuman näytteilleasettajajoukkoa silmäilemällä on voinut jo ennen tapahtumaa tehdä tulkintoja siitä, mitkä voivat olla tapahtumasta esiin nousevia teemoja. Aiempina vuosina tällaisia ovat olleet esimerkiksi vihersisustaminen, akustiikka sekä yksityisyystilat. Tänäkin vuonna kes- tosuosikkina jatkaa akustiikka, moninaisissa tuote- ja materiaaliratkai- suissa. Työympäristöjen monipuolisten ja viihtyisien kalusteiden lomassa yhä useammalla toimijalla on erilaisia yksityisyyttä tarjoavia tilaratkaisuja, jotka ovat laajentuneet puhelinkopeista pieniksi neuvottelutiloiksi ja rää- tälöitäviksi tila tilassa -ratkaisuiksi. Erilaisen esitys- ja neuvotteluteknolo- gian ratkaisut piilotetaan, ja näkyviin jäävät vain olennaisimmat pistokkeet ja näyttöpinnat. Nämä eivät ole enää sinänsä uusia asioita, mutta tuot- teet ja palvelut hioutuvat ja monipuolistuvat entisestään. Pintamateriaalien ja tekstiilien kuoseissa, kuvioissa ja väreissä tylsyys on kaukana. Korkea laatu ja persoonallisuus ovat nyt samassa paketissa. Tämän vuoden näytteilleasettajien joukosta nousevat esiin räätä- löitävyys ja pienet toimijat. Ohjelmassakin aiheina kuultavien ­Boutique Designin ja Hospitality Designin odotusten ja vaatimusten saadessa tun- nettuutta ja kiinnostusta myös Suomessa, pienillä toimijoilla on yhä paremmat mahdollisuudet päästä mukaan isoihin, myös julkisuutta tavoit- televiin projekteihin. Toinen selvästi näkyvä suuntaus on se, että perin- teisesti koti- ja kuluttajamarkkinoilta tutut yritykset ja brändit laajentavat projekti­sisustamisen markkinoille. Moni tekee näin ensin kokeillakseen, ja lopulta tekee asiasta täysin virallista. ID Helsinki -tapahtumassa konsep- tiin kuuluu, että jokainen näytteilleasettaja todella tarjoaa alan tuotteita ja palveluja, eli kokeiluvaihe on messuille osallistuttaessa jo ohitettu. Kaksipäiväinen seminaariohjelma jatkaa asiantuntijatasolla, ajankoh- taisten aiheiden parissa. ID Helsinkiin sisäänpääsy ja luennot ovat mak- suttomia. Ajankohtaisten virtausten lomassa kuullaan esimerkiksi luento siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa nykyään monien julkisten tilojen sisustukseen. Ei ole lainkaan yhdentekevää, miltä hotellin aulassa otetun selfien taustalla näyttää. Parasta on, jos puitteet inspiroivat kuvan ottami- seen, ja tieto viihtyisästä kohteesta lähtee leviämään somessa omia pol- kujaan. Sisäilman, valaistuksen ja akustiikan lisäksi ohjelmassa tutustu- taan myös muun muassa oppimista edistävien tilojen ominaisuuksiin sekä tämänhetkisiin näkemyksiin monitilatoimistojen toimivuudesta. ID Helsinki on tarkoitettu projektisisustamisen ja sisustusarkkitehtuu- rin ammattilaisille sekä heidän asiakkailleen. n Kävijäksi voi rekisteröityä maksutta sivuilla: www.idhelsinki.fi Lokakuun alkuun mennessä ID Helsinkiin 11.–12.9.2018 ovat ilmoittautuneet näytteilleasettajiksi: A.M. Acoustics; ADI Kalusteet; Alessandro Bini; Aletta; Aqva Finland; ARKKI by Lovi; Bachmann; be&liv; Borås Cotton; Brainwood; Carpet Concept; Creation Baumann; Saint-Gobain Ecophon; Framery; Götessons; HR Viesti; Innolux; JKK-Design; Kinnarps Oy; Laattapiste; Lateco-Botim Oy; Lennol; Linak; Lintex; M.A.D.; Maricken; Matanor; Merilux; Muirhead; Muotolevy; Orient-Occident; Pax Team; Piiroinen; Presson; prointerior; Projektiuutiset; Restatop; Roltrade; Salli Systems; Showroom Finland; Siinne; Sisustusarkkitehdit SIO; Smartblock; Soften; TK-Team; Trapiche; Tvilli Tmi; Unikulma; Valaisin Grönlund Wallenium; Vallila Interior; VMC Project; Woodio sekä Yeseco. 3–4  /  18  prointerior 77