prointerior 3+4/2018 - Page 76

ILMOITUS ID HELSINKI TUO YHÄ UUSIA TOIMIJOITA ESILLE AMMATTIMESSUILLA PROJEKTISISUSTAMISEN AMMATTILAISTAPAHTUMA ID Helsinki ei ole vielä kokenut uudistumispaineita, sillä tapahtuman kon- septi ja teemat ovat tänäkin syksynä vaikuttaneet hyvin toimivilta. Neljän- nellä järjestämiskerrallaan tapahtuma jatkaa julkisten tilojen, toimistojen ja työympäristöjen parissa. Tapahtumakeskus Telakalla Helsingissä 11.–12.9.2018 messuosastoille varattu tila on jälleen myyty täyteen. Näytteilleasettajien joukossa on laadukkaita toimijoita, joista osa on ollut mukana jokaisella järjestämiskerralla. Samalla tapahtuma on onnistunut myös tänä vuonna tuomaan ammattilaismessuille lisää sellaisia yrityksiä, joita ei tavallisesti nähdä messuilla. Osastojen tarjontaa täydentää kaksi- päiväinen luento-ohjelma. ”Alun alkaenkin halusimme luoda matalan kynnyksen tapahtuman, johon on helppo osallistua, jokainen yritys, kumppani ja kävijä on super- tärkeä, ja jossa on välitön tunnelma. ID Helsinki vaikuttaa onnistuneen tässä hieman naiivissa tavoitteessa, mutta se toimii”, toteaa tapahtuman tuottaja Päivi Kukkamäki. ”Kollegani Heidi Sinisalon kanssa toivomme, että ID Helsingin esi- merkki kannustaa muitakin tahoja vastaamaan rohkeasti eri toimialojen muuntuviin tapahtumatarpeisiin.” Toimialan kuunteleminen ja vuorovaikutus avainsanoja Heti ensi kerrasta projektisisustamisen alan johtavaksi ammattilaistapah- tumaksi singahtaneen ID Helsingin taustalla ei kuitenkaan ole pelkästään lempeitä ajatuksia, vaan myös pitkän linjan ammattitaitoa messutapah- tumien järjestämisestä. Kahden naisen Wola Event Management -yri- tyksessä on selkeä kokonaiskuva ja työnjako. Alan ammattilaissektorilla Suomessa ei myöskään ole montaa yhtä kokenutta tapahtumien ratkaisu- myyjää kuin Sinisalo. ”Asiakas tietää, mihin on osallistumassa, ja paikan päällä yritys- ten synergia muodostaa ylivertaisen laadun. Kuulostaa simppeliltä, mutta Heidi osaa kertoa asiakkaalle tämän mahdollisuudet juuri oikeassa mitta- kaavassa”, kehuu Päivi Kukkamäki. 76 prointerior   3–4  /  18