prointerior 3+4/2018 - Page 74

ILMOITUS HABITARE PRO KOSKETTAA AISTEJA JA KUTSUU POHTIMAAN JUURIA Habitaren ammattilaistapahtuma Habitare Pro järjestetään Habitaren aikaan 12.–14.9.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Kolmatta kertaa järjestettävä, aiemmin Showroom-nimellä tunnettu tapahtuma tuo yhteen arkkitehtuurin, muotoilun ja tilasuunnittelun ammattilaiset ja yritykset – ja kutsuu inspiroitumaan. JKMM ARKKITEHTIEN sisustusarkkitehtien suunnitteleman näyttelyarkkitehtuurin teema on Aisti. Tilassa kävijää johdattelevat suuret läpikuultavat kangaspinnat, liikkuva kuva, vahvat kontrastit ja tarkasti valojen rajaamat alueet. Kangaspinnoilla soljuva kuvamaailma muokkaa tilan muotoa ja ohjaa kulkua tilasta toiseen. Habitare Pron sydämestä löytyvät ohjelmalava ja ravintola-alue. ”Halusimme ottaa koko hallin haltuun useassa mittakaavassa. Hallin kokonaismittakaava on yksi, näyttelytilan seinäkkeiden mittakaava on toi- nen. Kolmas on ihmisen ja esillepanon mittakaava. Kun tilassa on yhdek- sän metriä vapaata korkeutta, halusimme luoda tilallisen kokemuksen koko skaalalla”, JKMM:n suunnitteluryhmän jäsen Päivi Meuronen kertoo. ”Toinen lähtökohta oli se, että tila olisi aineettomalla tavalla vaikuttava kokemus – ja tämä kiteytyi Aisti-teemaksi”, Tiina Rytkönen lisää. ”Myös valot olivat tärkeitä, samoin läpinäkyvyys tai läpikuultavuus: se mitä on jonkun takana. Lisäksi mietimme tilasarjoja”, Meuronen sanoo. Habitare Pron lavalle nousevat mm. (vas. ylhäältä alas) arkkitehtitoimisto Tham & Videgårdin Bolle Tham ja Martin Videgård, arkkitehti ja professori Rainer Mahlamäki, arkkitehti Minna Lukander, puutarha- ja maisemasuunnittelija Noel Kingsbury, arkkitehti Anssi Lassila ja valaisinsuunnittelija-yrittäjä Tapio Rosenius. nykyhetkeen ja tulevaan. Se houkuttelee tarkastelemaan ja pohtimaan ilmiöitä, joita yhdistää tarve nähdä ja kokea aitoutta. Tapahtuman inspiroivassa lavaohjelmassa kuullaan mm. arkkitehtejä Anssi Lassila, Minna ja Martti Lukander, Eero Lundén ja Rainer Mahlamäki sekä valaistussuunnittelun edelläkävijää Tapio Roseniusta. Helsingin Safa ja Rakennusperintö-SAFA esittelevät päivittäisessä puheenvuorossaan perinnerakentamisen metodeja. Kansainvälisiä puhujia ovat mm. arkkitehtitoimisto Tham & Videgårdin Bolle Tham ja Martin Videgård, muotoilun ja valaistuksen kuraattori Bettina Pelz sekä englantilainen puutarha- ja maisemasuunnittelija ja kirjailija Noel Kingsbury. Kingsbury tunnetaan naturalistisen istutussuunnittelun puolestapuhujana sekä kiinnostuksestaan puutarhoihin ja maisemasuunnitteluun liittyviin innovaatioihin. n Katso koko ohjelma ja rekisteröidy veloituksetta kävijäksi: HABITAREPRO.COM Habitare Pro kutsuu yhteen muotoilun, arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun ammattilaiset ja houkuttelee tarkastelemaan ajankohtaisia ilmiöitä. Näyttelyhallin iso mittakaava rakentuu neljästä yhdeksän metrin korkuisesta projisointipinnasta. Mukana on myös elävää kuvaa, mitä ei ole juuri vastaavalla tavalla käytetty. ”Suunnittelu lähti aineettomuudesta ja nyt projisointi-idea on viety melko abstrahoituun tasoon. Se on hitaasti liikkuva taustamaisema, joka vaikuttaa aisteihin monin tavoin”, Meuronen kuvaa. Vaikuttavan tilan luomisessa yhteistyökumppaneina ovat Lighting Design Collective LDC sekä Arktis, Kvadrat, Novo Wood ja Pixmill. Inspiroiva lavaohjelma heijastelee ajankohtaisia ilmiöitä Habitare Pron ohjelman teema Roots – Juuret heijastelee arkkitehtuurin, valaistus- ja sisustussuunnittelun suhdetta kulttuuriperimään, alkuperään, 74 prointerior   3–4  /  18 Viime vuoden Showroomissa tuotiin esiin muun muassa vihreän luovuutta ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia osana työtiloja.