prointerior 3+4/2018 - Page 64

VAPAA RAAMEISTA  TEKSTI: WORKSPACE OY VR GROUPIN pääkonttorin toiminnot siirtyi- vät Helsingin päärautatieasemalta Isoon Pajaan Länsi-Pasilaan toukokuussa 2018. Pasilasta rakennetaan kovaa vauhtia yhtä Suomen vilkkaimmista asemista, jonka läpi kulkee vuonna 2025 joka päivä 130 000 matkustajaa. Uusi liikenteen solmukohta on VR:n pääkonttorille enemmän kuin luonteva sijainti brändilupauksen mukaisella “Yhteisellä matkalla”.  Jos Iso Paja hankkeessa mahdollistettiin käyttäjille uudenlaisia työtapoja niin niitä käytet- tiin myös hankkeen suunnittelu ja rakentamis- vaiheessakin. Suunnittelijoiden ja rakentajien yhteistyö oli helppoa mm. avoimen vuorovaiku- tuksen sekä yhteisen 3D mallin avulla. Hank- keessa talon pääkäyttäjä, VR, oli keskiössä. Projekti tehtiin alusta loppuun käyttäjää kuun- nellen. Lukuisten ammattilaisten joukko työ- maalla huolehti, että rakentaminen toteutui laa- dukkaasti aikataulussa.  Workspacen rooli hankkeessa oli määrit- tää yhdessä VR:n käyttäjien kanssa tulevai- suuden työtavat, haastaa ja tukea käyttäjää sekä auttaa ja opastaa käyttöönotossa. Works- pace vastasi tilojen suunnittelusta, visuaalisesta ilmeestä ja työmaan ohjauksesta VR:n osalta. Työ tehtiin huolellisesti: materiaaleja, kalusteita ja työpisteitä testattiin eri ryhmien toimesta ennen lopullista tilausta. Näin varmistettiin, että kaikki kalusteet toimivat niihin lukuisiin käyttö- tarkoituksiin, joihin ne ovat suunniteltu.  64 prointerior   3–4  /  18