prointerior 3+4/2018 - Page 56

ILMOITUS TOIMITILAHANKKEEN TOTEUTTAMINEN IDEASTA VALMIISEEN TILAAN KUVAT: SINI PENNANEN Sisustaminen on taitolaji, jossa monesta pienestä asiasta syntyy kokonaisuus. Kyseessä on ikään kuin palapeli, jossa jokaista palaa tarvitaan. Onnistuneen lopputuloksen kannalta on oleellista miettiä kenen käyttöön tilat tulevat, miten työtä tehdään ja mitä tarpeita organisaatiolla on tilojen suhteen. Toimiva sisustus tukee omalta osaltaan työhyvinvointia ja heijastuu suoraan työn tuottavuuteen. Kokonaisvaltainen toteutus Tilojen sisustamisessa kokonaisuuden hallinta varmistaa, että lopputulos vastaa tavoitteita. Miten luodaan sisustuksesta yhtenäinen kokonaisuus, josta käyttä- jät ovat ylpeitä ja viihtyvät? Visuaalisuus, käytettävyys, akustiikka, kom- munikaatio, ergonomisuus – kaikki tekijät yhdessä vaikuttavat lopputulok- seen ja työyhteisön hyvinvointiin. Henkilökunnan hyvä fiilis ei myöskään jää ­asiakkailta huomaamatta! ”Ydinpalvelumme on tuotelähtöinen, mutta samalla kokonaisvaltainen. Voimme tarjota avaimet käteen -palvelun täysin asennettuna ja käyttöval- miina”, kuvailee Vallila Contractin toimitusjohtaja Miku Berner. Yritys on tehnyt projektitoimituksia jo vuodesta 1988 – ja takana on pitkä rivi hotelleja, ravintoloita, risteilyaluksia, toimistoja, kouluja ja päivä- koteja sekä yksityiskoteja. Lähes 200 toimittajan verkosto takaa sen, että vaihtoehtojen vähyy- teen yhteistyö ei kaadu. 56 prointerior   3–4  /  18 ”Meille kantava vahvuus on henkilökuntamme osaaminen ja luo- vuus sekä laaja verkosto luotettavia tavarantoimittajia ja yhteistyökump- paneita”, Berner toteaa. Vallilan tavarantoimittajiin lukeutuvat monet kansainvälisesti tunnetut toimijat, kuten Creation Baumann, Vescom, Delius, Designers Guild, Carpet Concept, Balsan, Jacaranda, Vitra, Bene, Haworth, Walter Knoll, Flexform, MDF Italia, Living Divani ja Pedrali. Asiakkaan projekti edellä Vallila Contractin rooli on pääasiassa tukea asiakkaan suunnittelua. Kun sisustusarkkitehdit tekevät määritykset esimerkiksi hotellin tai ravinto- lan tekstiileistä, Vallilan asiantuntijat auttavat projektiin sopivien tekstii- lien löytämisessä. Vastaavasti Vallila auttaa toimistoprojektissa sopivan kokous­kalusteen valinnassa avotilaan tai toimiston ruokasalin aurinko- ongelman ratkaisussa. Usein taustalla on tarina, jota sisustus omalta osaltaan kertoo.