prointerior 3+4/2018 - Page 45

Alumiinikomposiittilevyt on kiinnitetty rankarakenteeseen, jonka takana on ilmaväli sekä tuulensuojalevy. ”Tuulen paine kohdistuu lähinnä levyn ulkopintaan. Tavoite on, että julkisivurakenne kestää ankariakin sääoloja kenties jopa 50–100 vuotta”, Kyheröinen perustelee ratkaisua. Asunto Oy Meritähti on koko asuinalueen keskimmäinen talo, joka hiukan poikkeaa ympärillä olevista. Rakennus on esimerkiksi kolmikerrok- sinen eli jonkin verran muita korkeampi. Myös sen kattomuoto eroaa naa- puritalojen harjakatoista. Meritähden tontilla toimi aikaisemmin Helsingin pelastuslaitoksen asema 7 eli Kipparlahden paloasema. Joitakin vuosia sitten paloasema muutti Herttoniemen keskiosiin Sorvaajankadulle. ”Entinen paloasema oli alun perin tarkoitus muuttaa asuintaloksi. Muutostyöt olisivat kuitenkin olleet rakenteellisesti hankalia ja kalliita, muun muassa siksi että välipohjia olisi uusien rakentamismääräysten takia jouduttu vahvistamaan liian paljon”, selittää Kyheröinen. Näin ollen paloasema purettiin ja sen tilalle rakennettiin pohjakuviol- taan kolmisakaraisen tähden muotoinen asuinrakennus. ”Vaikka rakennus on korkeampi kuin viereiset talot, sitä ei kattomuo- don takia juuri huomaa. Yläkerroksista on hyvät näköalat Suomenlinnaan päin. Talon tähdenmuotoisuuden ansiosta myös kaikista alakerrosten asunnoista näkee merelle”, Kyheröinen mainitsee. Tyylikäs asuinympäristö Asunto Oy Meritähden talossa puumateriaalia jäljittelevät alumiinikompo- siittilevyt ovat paremmin näkyvillä kuin viereisissä taloissa. Osa ulkoseinistä on päällystetty Rheinzinkin vihreänharmaaksi patinoidulla sinkkipellillä, joka ajan mittaan muuttaa hieman väriään. Alumiinikomposiittilevyjen muodostamat puunväriset osat ovat ikään kuin suojassa ja korostavat talon muotoa. Alueen kaikkien talojen parvekkeet ovat pihan puolella, mutta joka asunnossa on keittiön ja olohuoneen muodostama yhtenäinen oleskelu- tila, josta näkee ulos moneen suuntaan. ”Herttoniemenrannan pienkerrostaloalueesta tuli ainutlaatuinen koko- naisuus, jossa talojen väliin muodostuu labyrinttimäinen jalankulkuympä- ristö”, sanoo Kyheröinen. ”Kulkuväylien reunoille sijoitetut luonnonkivimuurit tuovat omaleimai- suutta koko alueelle. Muurien ja talojen välissä taas on portaikkoja ja kul- kuluiskia, joiden lomassa on kivipuutarhoja ja istutuksia. Näin muodostuva ’kivinen koroke’ antaa samalla näkösuojaa pohjakerrosten ikkunoille.” ”Myös alueen valaisimet ovat tavallista laadukkaampia designvalai- simia. Toteutuksessa haettiin toimivaa konseptia ja erikoislaatuista visuaa- lista kokonaisilmettä, ja tässä myös onnistuttiin”, Kyheröinen iloitsee. Julkisivulevyihin säänkestävä pinta Puuta jäljittelevät julkisivulevyt ovat ranskalaisvalmisteisia Reynobondin palosuojattuja alumiinikomposiittilevyjä, jotka Hartman Rauta Oy toimitti työmaalle. ”Tämäntyyppistä alumiinikomposiittilevyä käytetään tyypillisesti eri- laisissa julkisissa rakennuskohteissa sekä isoissa kerrostaloissa, mutta Herttoniemenrannan pienkerrostalot ovat uudenlainen käyttökohde”, sanoo Aila Saharinen Hartman Rauta Oy:stä. Hänen mukaansa komposiittilevyjen etuna on muun muassa niiden monimuotoisuus. ”Levyjä on mahdollista asentaa joko kasetteina tai vaihtoehtoisesti erilaisilla kiinnitysratkaisuilla. Herttoniemenrannassa käytettiin perinteistä ruuvikiinnitystä.” ”Alumiinikomposiittilevy on lisäksi kevyt, joten sitä on helppo työstää ja asentaa”, Saharinen toteaa. Useimmiten levyt työstetään asennusvalmiiksi jo etukäteen. Hertto- niemeen materiaali kuitenkin toimitettiin kokolevyinä, jotka urakoitsija leik- kasi työmaalla oikeaan kokoon ja muotoon. Levyissä on kolmea erilaista puukuviointia ja niitä asennettiin Herttoniemenrannassa kaikkiaan noin 4  000 neliömetriä. Komposiittilevyjen toimitukset työmaalle alkoivat vuoden 2016 lopulla. Asennukset olivat valmiina keväällä 2018. ”Talojen julkisivuissa käytettiin useita Reynobonin puukuoseja. Vali- koima sisältää paljon eri värejä ja pintakuviointeja.” ” Alumiini­komposiittilevy on kevyt, joten sitä on he lppo työstää ja asentaa. ”Komposiittilevyt on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin: ne kestävät säänvaihteluja ja UV-säteilyä. Pinnat voidaan käsitellä helposti puhdistet- taviksi ja graffiteja hylkiviksi. Tällaisilla levyillä saadaan aikaan kestäviä jul- kisivuratkaisuja.” ”Varastoimme Reynobondia Suomessa, joten levyjä saadaan varas- tosta nopeasti käyttöön. Tilauksesta on mahdollista myös ’räätälöidä’ kohteen vaatimusten mukaan: esimerkiksi sävyjä voidaan muunnella”, Saharinen kehuu komposiittilevyjä. Levyt sopivaan kokoon työmaalla Reynobond-komposiittilevyt Herttoniemenrantaan tilasi Rakennusliike Ripatti Oy, joka haki julkisivuihin erilaisia puujäljitelmämateriaaleja. Alumii- nikomposiittilevy soveltui tarkoitukseen hyvin, koska sillä saatiin talojen julkisivuihin hyviä ja juuri sopivia levypintoja. ”Puukuvioidut levyt työstettiin sähkösahalla oikeaan muotoon työ- maalla. Myös porakonetta tarvittiin, sillä levyihin tuli ruuvikiinnitys”, kertoo Kimmo Ripatti Rakennusliike Ripatti Oy:stä. Alumiinikomposiittilevyt kiinnitettiin ruuveilla levyjen taakse sijoitettui- hin taustarankoihin. ”Kohteessa käytettiin kolmea puukuvioitua komposiittilevytyyppiä. Kussakin talossa, johon levyjä asennettiin, on yhdenlaista puukuviointia.” Ripatin mukaan asennustöissä ei ilmennyt erityisiä ongelmia. ”Tämäntyyppiset alumiinikomposiittilevyt ovat helpompia käsitellä kuin kivilaminaattimateriaalit.” ”Joissakin ulkoseinäpinnoissa tarvittiin seinän muodon takia paljon pieniä levynpaloja, mikä hidasti komposiittilevyjen työstämistä jonkin ver- ran. Seiniin saatiin levyillä kuitenkin kaunis lopputulos”, hän arvioi. n 3–4  /  18  prointerior 45