prointerior 3+4/2018 - Page 35

Viihtyisyyttä ja elinkaarta Monesti julkisen tilan lattian halutaan tuovan tilaan viihtyisyyttä ja kodin- omaisuutta. Verhen mukaan viihtyvyyskysymykset kuitenkin ovat paljolti makuasioita. Joissakin julkisissa tiloissa käytetään tekstiililattioita, jotka vaimenta- vat melua ja ovat nykyisin myös aiempaa kestävämpiä. ”Tekstiililattiaratkaisu voikin soveltua viihtyisyyden takia vaikkapa hotellin aulaan tai kirjastorakennukseen. Erityisesti avotilassa ääntä vaimentava materiaali onkin ehkä paikallaan.” ”Lattian huollettavuus on joka tapauksessa otettava aina huomioon ja materiaali valittava siltä pohjalta. Jos kysymys on lattiasta, jolla on paljon liikennettä – kuten esimerkiksi rautatieasemilla – tarvitaan kovia materiaa- leja”, Verhe arvioi. Kun korjataan suojellun historiallisen rakennuksen lattiaa, peruskor- jaussuunnittelija on sidottu talon alkuperäisiin materiaaleihin. Kivilattia on siis korjattava säilyttäen, kuten Eduskuntatalon päärakennuksessa teh- tiinkin. ”Jos taas rakennus ei ole suojeltu, materiaalivalinnat on sopeutettava rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisiksi.” ”Nykyisin rakennusten ja niiden rakenteiden ja materiaalien elinkaa- ret ovat käyttäjän näkökulmasta lyhyempiä kuin ennen – jo siksi, että aika ajoin haetaan uutta ilmettä. Myös suunnittelijoilla tuntuu olevan halua kokeilla lattioissa erilaisia materiaaleja, ja niitähän onkin paljon saatavilla”, Verhe sanoo. n ” Monesti julkisen tilan lattian halutaan tuovan tilaan viihtyisyyttä ja kodinomaisuutta. KUDOTTU MATTO ON PITKÄIKÄINEN Toimitusjohtaja Teppo Kolehmainen Catalina Oy:stä huomauttaa, että esimerkiksi kouluihin voidaan nykyisin asentaa kudottuja ja värikkäitä tekstiililattioita. ”Kudottu tekstiilimatto on pitkäikäinen ratkaisu. Se sopii tilanteisiin, joissa tarvitaan kestävyyttä, laatua ja pitkää elinkaarta”, toteaa Kolehmainen. ”Kudontakoneilla saadaan aikaan kestäviä mattoja, jotka ovat omiaan vaativiin julkisiin tiloihin ja myös kuluttavaan käyttöön. Ehkä ravintoloissa halutaan vaihtaa tyyliä muutaman vuoden välein, mutta monissa julkisissa kohteissa – esimerkiksi pankeissa, yliopistojen kirjastoissa tai pääkontto- reissa – maton on kestettävä käyttöä pitkään.” Hiljattain Catalina Oy:n toimittamia tekstiililattioita asennettiin Turun Syvälahden kouluun, jonka yhteydessä on myös monitoimitalo sekä päi- väkoti. ”Siellä tekstiililattiaa on käytetty erilaisissa tiloissa, myös luokissa ja katsomoportaiden päällystämisessä. Tällainen lattia tuo tilaan mukavuutta ja lämpöä. Toisaalta tekstiili vaimentaa ääntä, joten se on yleistynyt koulu- ympäristöissä ja onkin niihin hyvä valinta”, Kolehmainen perustelee. Tekstiili sitoo pölyä ja vaimentaa iskuja Kolehmainen huomauttaa, että kovalta lattialta pöly voi nousta vähäises- täkin liikkeestä tai ilmavirrasta ylös huoneilmaan. ”Tekstiililattia sitoo pölyn itseensä eikä päästä sitä hengitysilmaan. Pöly poistetaan tekstiililattiasta säännöllisellä imuroinnilla. Varsinaista pesua tarvitaan likaantumisesta riippuen vain muutaman kerran vuo- dessa.” Koska tekstiililattian päivittäisessä siivouksessa ei käytetä vettä, riski siivousvesien aiheuttamista mahdollisista kosteusvaurioista vähenee. ”Tekstiililattialla on myös miellyttävää istua tai seistä pitkään. Jos joku kaatuu tekstiililattialla, loukkaantumisriski on pienempi kuin kovalla alus- talla l