prointerior 3+4/2018 - Page 15

Kohdetiedot: Syvälahden monitoimitalo Tilaaja: Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Käyttäjä: Turun kaupunki Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Verstas Arkkitehdit Oy Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Päätoteuttaja: Visible eli NCC Suomi Oy:n ja Caverion Oy:n välinen konsortio LVIA suunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy Pihasuunnittelu: LOCI Maisema-arkkitehdit Oy dollisimman paljon”, Nikkilä toteaa. Valaistuksen moninaisuuteen, ener- giatehokkuuteen ja muunneltavuuteen on myös kiinnitetty erityistä huo- miota. Uudenlaiset joustavat tilat Syvälahden monitoimitalon tilat toimivat uudenlaisena oppimisympäristönä erilaisille käyttäjille. Tavallisen koulurakennuksen sijaan tilat ohjaavat yhteisölliseen tapaan toimia ja ne ovat samalla monimuotoiset, muunneltavat ja viihtyisät. Monitoimitalon keskelle on suunniteltu suurempi sali mihin muut pienemmät solut ja yksiköt liittyvät. Jokaisessa solussa on myös oma avoin opetustila, jota kutsutaan Toriksi. Avoimien tilojen lisäksi rakennuksesta löytyy tarvittaessa myös rauhallisia tiloja. Joustavat ja muuntuvat tilat tukevat myös lasten kasvua sekä sopivat erilaisiin tilanteisiin. ”Talon suunnittelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että viereisten tilo- jen toiminnot tukevat toisiaan eli päiväkodista siirrytään pikku hiljaa isom- pien maailmaan”, kertoo Nikkilä. 3–4  /  18  prointerior 15