prointerior 3+4/2018 - Page 14

TULEVAISUUDEN MONITOIMITALO TEKSTI: HELI MÄKIRANTA KUVAT: KUVATOIMISTO KUVIO OY Turun Hirvensaloon rakennettu Syvälahden monitoimitalo tarjoaa kasvatuksen ja koulutuksen palveluita uusissa upeissa tiloissa. Rakennuksesta löytyvät 800 paikkainen yhtenäiskoulu, sata paikkainen päiväkoti, kirjasto, tilat nuorisopalvelulle, kouluterveydenhoito ja neuvolapalvelut. Hanke toteutettiin uudenlaisella allianssimallilla, mikä toi oman mausteensa monitoimitalon suunnitteluun ja tekemiseen. HIRVENSALON SILLAN tuntumaan golfkentän ja laskettelurin- teen kupeeseen rakennettu Syvälahden monitoimitalo on uusi kohtaa- mispaikka niin koululaisille, Hirvensalon asukkaille kuin muille vierailijoille. Monitoimitalossa toimivat koulu, päiväkoti, neuvola sekä kirjasto ja nuo- risotila. ”Rakennuksen suunnittelu alkoi jo vuonna 2015. Hirvensaloon haluttiin rohkeasti uudenlaista oppimisympäristöä”, kertoo Verstas Arkki- tehdit Oy:n Väinö Nikkilä. Monitoimitaloa suunniteltaessa sijainti on otettu hienosti huomioon ja se sopii luontevasti lähiympäristöön. ”Rakennuksen vieressä kulkee vil- kasliikenteinen tie, jolle sijoittuu kaikenlainen liikenne ja julkinen toiminta. Koulun ja päiväkodin pihat suunniteltiin rinteen puolelle, joten rakennus suojaa pihoja melulta ja liikenteeltä”, Nikkilä selventää. Energiatehokas tiilitalo Rakennuksen ulkonäön ja olemuksen suunnitteluun vaikutti olennaisesti ympäristö, joten monitoimitalon rakennusmateriaalina toimii punarus- kea tiili mikä sopii erityisesti maaseutumaisemaan. ”Tiili valikoitui raken- 14 prointerior   3–4  /  18 nusmateriaaliksi sen kestävyyden ja huoltovapauden takia sekä se sopii hyvin miljööseen. Rakennusmateriaaleilla on haettu vanhan käsitehdyn tii- len omaista, lämmintä ja luonnonmukaista fiilistä, mikä sopii hyvin pihalta aukeavaan vehreään näkymään”, Nikkilä selventää. Rakennukseen tehtiin suuri yhtenäinen vaalea metallinen kattopinta, mikä on myös tunnistettava elementti ja luo upeasti kontrastia rouhean tiilipinnan kanssa. Talon arkkitehtuurille luonteenomainen selkeys näkyy myös Syvälah- den monitoimitalon sisätiloissa. Rakennuksen värimaailma on rauhallinen ja hillitty sekä pinnoilla nähdään vaaleaa tiiliseinää, betonilattiaa ja puuta. ”Yleisvärimaailmasta haluttiin yhtenäinen ja hallittu sekä tiloissa käy- tetyt materiaalit ovat aitoja ja kestäviä luonnonmateriaaleja mitä on kiva koskettaa”, kertoo Nikkilä. Hillityn väripaletin rinnalle opetustiloihin suun- niteltiin tehostevärejä, jotka soveltuvat saumattomasti luonnonmukaisten materiaalien kanssa. Rakennuksen sisätiloja suunniteltaessa hyödynnettiin luonnonvaloa mikä näkyy tilojen valoisuutena. ”Arkkitehtuurissa on pyritty siihen, että tilat ovat avarat ja näkymiä tilojen välille sekä tiloista ulos avautuisi mah-