prointerior 3+4/2018 - Page 62

Kohdetiedot: Iso Paja / VR:n uusi pääkonttori Tilaaja: Yleisradion eläkesäätiö Rakennuttaja: Yleisradion eläkesäätiö Arkkitehtisuunnittelu: L Arkkitehdit Oy Pääsuunnittelija: Petrus Laaksonen Sisustussuunnittelu: L Arkkitehdit Oy Sisustussuunnittelu VR:n Pääkonttori: Workspace Oy Rakennesuunnittelu: Konstru Oy Pää- ja rakennusurakointi: Fira Oy Tate-urakointi: Caverion Oyj Toimitilakalustaja: Modeo Oy Skandinaaviseen makuun istuva Porcelaingres on tunnettu porcellanato-laatoistaan ja niiden ajankohtaisista kuoseista sekä värisävyistä. Porcelaingresin Urban Ivory, ladonnassa koot 30x60, 60x60 ja 120x60, Vehoniemen Laattamyymälä. VR:N PÄÄKONTTORI MUUTTI ISOON PAJAAN PASILAAN TEKSTI: L ARKKITEHDIT OY / PETRUS LAAKSONEN KUVAT: WORKSPACE OY / TOMMI HYNYNEN YLEISRADION SIIRTÄESSÄ toimintonsa pois Isosta Pajasta, tuli suunnitteluryhmälle tehtäväksi muokata radio- ja televisiotoimintoihin suunnitellut tilat nykypäivän tarpeet täyttäviksi tiloiksi. Toimistokerrokset toteutettiin muuntojoustaviksi ja tarvittaessa usealle käyttäjälle jaettaviksi tiloiksi, joista löytyy niin avoimuutta kuin myös monipuolisesti vaihtelevia tilaratkaisuja. Ilmo Valjakan suunnittelema Iso Paja edusti valmistuessaan 1993 aikakautensa modernia ja korkeatasoista rakentamista. Kuluneet vuo- sikymmenet olivat kuitenkin jo jättäneet hieman menneen ajan leiman tiloille. Muutoksessa nykyaikaisesti toimivaksi toimitilaksi on tilaratkai- suissa ja sisustuksessa pyritty kunnioittamaan rakennuksen alkuperäisiä vahvuuksia korostaen ja selkeyttäen niitä, samalla tuoden rakennus toi- mintoineen tälle vuosituhannelle. Korkeissa aula- ja atriumtiloissa on laa- dukkailla materiaaleilla ja valaistuksella sekä tilojen, näkymien ja yhteyk- sien selkeyttämisellä ja värimaailmaa rauhoittamalla saatu aikaan valoisat, lämminhenkiset ja loogisesti toimivat tilat, jotka palvelevat niin rakennuk- sen käyttäjiä kuin lähiympäristössä työskenteleviä. Modernisoidut työtilat myös tehostavat niiden käyttöä kaksinkertais- taen rakennuksen käyttäjämäärän aikaisemmasta. Tällöin sitä palvelevien toimintojen kuten talotekniikan, ravintolapalveluiden ja muiden yleisten tilojen tulee sopeutua muuttuvaan käyttöasteeseen. 62 prointerior   3–4  /  18 Niinpä hankkeen aikana rakennukseen uusittiin talotekniikka kokonaisuudessaan ja sisääntulokerroksesta löytyvät nyt uudistuneet ravintola­tilat, sisääntuloaula vastaanottoineen, uusi neuvottelukeskus sekä modernisoitu auditorio. Sisääntuloaulan luonnetta rakennuksen vierailijan vastaanottavana tilana on korostettu luomalla helposti lähestyttävä vastaanottotiski sekä avaamalla näkymät aulasta sisäpihan vesialtaalle ja metsikköön ja Kesäkadun vihertä- välle atriumkäytävälle. Lisäksi ohjaamalla aikaisemmin aulan läpi vaeltaneet rakennuksen sisäiset ihmisvirrat (esim. ruokailu­alueiden ja muiden sisätilo- jen välinen liikenne) loogisempia reittejä pitkin, on aulatila saatu toiminnal- lisesti rauhoitettua. Auditorion seinustalle tehdyt ­loosisyvennykset tarjoavat suojaisen paikan niin isäntää odottavalle vierailijalle kuin sopivaa työskente- lysoppea etsivälle tai vapaamuotoista pala­veria pitäville. Kasvavien käyttäjämäärien myötä myös oheistilat täytyi saada toimimaan suuremmilla volyymeillä. Muun muassa ravintola-alueessa on kiinnitetty erityistä huomiota tarjoilulinjastojen sujuvuuteen ja erityyppisiin ruokailualueisiin ja niiden helppoon liittymiseen toisiinsa. Korkean atriumin reunalla olevaan entiseen studiotilaan on rakenne HۘX[\[[[Z[KۚH[[X[X[[[Y[[Z\HH[Z[Z[[Z\[\H\[X[\XZZ[H[ۚ\[\\Hp00^p[\ZZڙ[[[[Z[