prointerior 3+4/2018 - Page 46

Lisää kuvia kohteesta digilehdessä! HOTELLI ST. GEORGE TEKSTI: ARKVAL ARKKITEHDIT OY Kohdetiedot: Hotel St.George Arkkitehtisuunnittelu: Arkval Arkkitehdit Oy (1.9.2017 Arkval Taite Oy), arkkitehti SAFA Pervin Imaditdin Sisustussuunnittelu: Sisustusarkkitehtitoimisto Carola Rytsölä Oy Urakointi: Consti Yhtiöt Oyj HOTELLIKIINTEISTÖ SIJAITSEE Helsingin Kampin kaupungin- osassa Riikinkukko-korttelissa. Se koostuu kahdesta rakennuksesta, jotka on liitetty yhteen sekä Wintergarden -sisäpuutarhalla että käytävien avulla hotellikerroksissa. Lönnrotinkadun puolella rakennuksessa on kuusi kerrosta ja kellari. Rakennus on alun perin ollut kirjapainorakennus, jossa oli myös asuintiloja. Rakennuksen laajennukset 1870–90-luvuilla toteutti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy. Nykyisen rakennuksen rakentamisojankohta oli vuosi 1871. Rakennusta korotettiin vuonna 1877 ja vuonna 1899 se liitettiin osaksi Yrjönkatu 13:n kulmataloa. Yrjönkatu 13 sijaitsevassa uusrenessanssityylisessä rakennuksessa on seitsemän kerrosta, ullakko ja kellari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- ran Kirjapaino Oy rakennutti sen vuonna 1890 asuinrakennukseksi. Rakennusta laajennettiin ensin vuonna 1910 Lönnrotinkadun kulman ympäri ja vuonna 1929 valmistui rakennuksen kolmen kerroksen korotus. 46 prointerior   3–4  /  18 Yrjönkatu 13 rakennuksen suunnitteli arkkitehti Onni Törnqvist (myöhem- min Tarjanne). Uuden Suomen toimitus sijoitettiin viidenteen kerrokseen sisään- käynnin ollessa Antin- eli Lönnrotinkadun puolelta. Asuinkäytössä olleita tiloja muutettiin toimituksen käyttöön. Pääpiirteissään toimitus työskenteli 1930-luvulta vuoteen 1976 samoissa tiloissa. Toimituksen yläpuolelle sijoittui vuonna 1929 Suomalainen Klubi, jolle oli rakennettu komeat kokoontumistilat 6.kerrokseen. Osa tilojen arkki- tehtuurista on nyt näkyvissä 6. kerroksen sviiteissä. Nykyisin Suomalai- nen Klubi toimii Kansakoulukujalle rakennetussa kiinteistössä. Yrjönkadun puoleisen pääporrashuoneessa seinä- ja kattomaalaukset on entisöity 1920-luvun mallin mukaisesti. Lönnrotinkadun puolella pää- porrashuoneen seinä- ja kattopinnoista tehtiin väritutkimus, jonka perus- teella laadittiin värisuunnitelma, joka mukailee rakennuksen 1900-luvun alkuvuosikymmenten ilmettä. Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot liittyvät 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suomenmielisten ryhmien aktiviteetteihin. Nykyisen hotellikiinteistön tilat ovat historiansa aikana tarjonneet puitteet niin Hel- singin Suomalaiselle Klubille vuosina 1922–59 kuin myöhemmin Uuden Suomettaren ja Uuden Suomen toimittajille ja johtoryhmille. Lönnrotinkatu 4 ja Yrjönkatu 13 muodostavat sekä toiminnallisesti että historiallisesti kerrostuneen kokonaisuuden. Nuorten ylioppilaiden tarmosta ja tarpeesta aloittaa Antinkatu 4:ssa kirjapainotoiminta vuonna