prointerior 3+4/2018 - Page 34

Digilehdessä jokaisen kuvan alla lisää kuvia! Valtiosali kuvattuna ennen peruskorjausta. Lattia on Kolmårdenin kiveä, raidat valkoista Carraran Calacata-marmoria. Tilan kovaksi koettua akustiikkaa parannettiin lisäämällä seinäsyvennyksiin huomaamaton akustiikkapinnoite. JULKISTEN TILOJEN LATTIAT KAUNIIKSI JA KESTÄVIKSI TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Lattiaratkaisut julkisiin tiloihin kannattaa suunnitella, asentaa ja huoltaa kunnolla. Tyylikäs lattia tuo tilaan lisää arvokkuutta ja voi myös pidentää kiinteistön käyttöikää. ESIMERKIKSI AULATILOJEN lattiat ovat monissa julkisissa raken- nuksissa keskeisimpiä suunnittelutöitä. ”Olipa kyse minkä tahansa tilan lattiasta, suunnittelijan on pohdittava lattian kestävyyttä, pitkäikäisyyttä, huollettavuutta, toiminnallisuutta ja kustannusvaikutuksia sekä tilan esteettistä kokonaisuutta”, muistuttaa arkkitehti Peter Verhe helsinkiläisestä Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co:sta. 34 prointerior   3–4  /  18 Verhe on kokenut arkkitehti, jolla on kokemusta myös merkittävien arkkitehtiprojektikohteiden lattioista. Esimerkiksi Suomen Eduskuntatalon vaativa peruskorjaussuunnittelu on ollut hänellä viime vuosina työn alla. ”Aula on rakennukselle eräänlainen käyntikortti, joka määrittää raken- nuksen ilmettä ja laadullista identiteettiä. Koska aula on osa sisäänkäyn- tiä, aulatilassa lattian suunnitteluun ja toteutukseen usein panostetaan enemmän kuin rakennuksen muiden osien lattioihin”, toteaa Verhe.