prointerior 3+4/2017 - Page 69

Tuotetarjonta on monipuolistunut aikojen saatossa. ”Nykyään sisustuksessa käytetään muitakin kuin pelkkiä viherkasveja. Ruukkuvalikoima on äärimmäisen laaja. Näyttävä ruukku on osa sisus- tusta”, Kati Kilpeläinen kuvailee. Oula Harjula kehottaa suunnittelijoita ottamaan varhaisessa vaiheessa yhteyttä vihe rsisustusta tekeviin yrityksiin, jotta julkitiloihin ja toimistoihin voidaan valita kaikkein parhaiten pärjäävät ja näyttävimmät kasvit. Esimer- kiksi isoon aulaan voi hankkia jopa puun, mutta sellaisen hankintaa kan- nattaa suunnitella huolella yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. ”On hyvä selvittää millainen puu selviää sisätiloissa Suomen oloissa, kuinka paljon se vaatii kasvutilaa ja miten se on huollettavissa. Vede- täänkö tilaan kastelujärjestelmä, jotta puulle ei tarvitse joka viikko kärrätä satoja litroja vettä”, Harjula luettelee huomioitavia asioita. työpöydille, vaan ne voivat olla hyvinkin näyttäviä kokonaisuuksia, kuten viherseiniä tai sammal- ja jäkäläseiniä. ” Kasveilla pyritään tuomaan rauhallisuutta ja luovuutta tilaan. 3–4  /  17  prointerior 69