prointerior 3+4/2017 - Page 68

VIHREÄ VIRKISTÄÄ TEKSTI: JARKKO BÖHM KUVA: VIHERSISUSTUS LUWASA OY Työpaikan viihtyisyydellä on suuri merkitys työtehokkuudelle ja hyvinvoinnille, eikä liian steriili työympäristö anna välttämättä tarpeeksi virikkeitä työntekijöille. Vihersisustamisella voi tehdä toimistosta mukavamman. ”VIELÄ MUUTAMA vuosi sitten kasveja poistettiin tiloista allergian ja muiden haittatekijöiden aiheuttajina. Nyt on onneksi tultu siinä mielessä järkiinsä, että niitä hankitaan”, vihersisustusyritys InnoGreenin toimitusjoh- taja Oula Harjula toteaa. Nykyään sisustussuunnittelijan projekti saattaa jopa lähteä liikkeelle vihersisustuksesta ja kasvien käytöstä tilassa. Avokonttoreista voidaan tehdä miellyttävämpiä tiloja kasvien avulla. Kasvien näkeminen rentouttaa, minkä lisäksi ne vähentävät meluhaittoja absorboimalla ääntä. ”Avokonttoreista puuttuu akustinen yksityisyys, joten kasveilla pyritään tuomaan rauhallisuutta ja luovuutta tilaan”, Harjula sanoo. Vihersisustus Luwasa Oy:n myyntipäällikkö ja vihersisustussuunnit- telija Kati Kilpeläinen on huomannut piristymistä julkitilojen ja toimistojen vihersisustamisessa. ”Kyllä ihmiset haluavat työpaikoilleen kasveja, joten niille on kysyntää. Vihersisustuksen tunnettuus on lisääntynyt, mutta viherkasveja on han- kittu tähänkin asti ihan kivasti julkisiin tiloihin ja konttoreihin”, hän sanoo. Kilpeläisen mielestä viherkasvit antavat yrityksen asiakkaille myöntei- sen kuvan. Hän näkee, että kasvit ovat merkki siitä, että yritys arvostaa työntekijöitään. ”Vihreä väri rauhoittaa, ja ihmiset viihtyvät tilassa, jossa on viherkas- veja. Sekin on tutkimuksissa huomattu, että ihmiset arvostavat sitä, että työtiloissa on viherkasveja.” 68 prointerior   3–4  /  17 Myös Harjula on lukenut saman tapaisia tutkimuksia. ”Luonnon vaikutusta ihmiseen ja työympäristöön on tutkittu paljon. Sisä- tiloissa vihreyden lisääminen lisää hyvinvointia. Stressitaso ja verenpaine laskevat.” Keidas toimistoon Kilpeläinen ja Harjula saavat tukea näkemyksilleen Cardiffin yliopistossa Walesissa vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkittiin viherkas- vien vaikutusta muun muassa keskittymiskykyyn ja työssä viihtymiseen. Tutkimuksessa tarkkailtiin työn tuottavuuden kehittymistä useiden kuu- kausien ajan kahdessa suuressa toimistossa, jotka sijaitsivat Englannissa ja Alankomaissa. Tutkimuksessa huomattiin, että viherkasvien ja luontoon liittyvien ele- menttien tuominen toimistoihin paransi työntekijöiden elämänlaatua ja tuottavuutta. Kasvit paransivat heidän tyytyväisyyttään työympäristöönsä sekä auttoivat keskittymään työhön paremmin. Työtehokkuus parani tutkimuksen mukaan 15 prosenttia. Tämän perusteella steriili, luonnollisista elementeistä putsattu toimisto ei ole työtehokkuuden kannalta tarkasteltuna paras mahdollinen työympäristö, vaan ihminen tarvitsee myös konttorissa vihreyttä ja luontoa ympärilleen. Vihersisustaminen ei tarkoita vain parin kukan tuomista konttorin