prointerior 3+4/2017 - Page 66

” Elektrokromaattinen lasi on suunniteltu nimenomaan ulkokäyttöön ja julkisivuihin. Sähköisesti säädettäviä ja lämpöä pitäviä laseja Projektimyyntipäällikkö Kari Miettinen erikoislasien ja julkisivun erikois- materiaalien toimittajana tunnetusta Vitrea Oy:stä toteaa, että elektro­ kromaattiset lasit ovat juuri lyömässä itseään läpi markkinoilla. ”Tällaisten lasien tummuusaste on sähköisesti säädettävissä. On siis mahdollista vaihdella sitä, kuinka paljon valoa lasin läpi pääsee”, Mietti- nen selittää. ”Vaikka tummuutta voidaan säätää, lasi pysyy kuitenkin koko ajan läpinäkyvänä.” Miettisen mukaan lasin läpi pääsevän valon määrä voi vaihdella välillä 1–60 prosenttia. Vastaavasti läpi pääsevä auringon lämpöenergia on sää- dettävissä noin 4–40 prosentin välille. ”Elektrokromaattinen lasi on suunniteltu nimenomaan ulkokäyttöön ja rakennusten julkisivuihin. Se vähentää jäähdytyksen tarvetta sisätiloissa – ilman läpinäkyvyyttä heikentäviä verhoja, kaihtimia tai säleikköjä.” ”Lasissa on hyvät auringonsuojaominaisuudet, paremmat kuin perin- teisissä auringonsuojalaseissa”, Miettinen kehuu uutta lasityyppiä. Elektrokromaattisten lasien markkinointi on juuri alkamassa. ”Suomessa tällaisia laseja ei ole vielä asennettu, mutta muissa Poh- joismaissa – esimerkiksi Norjassa – on jo ollut joitakin pilottikohteita, joista on saatu erittäin hyviä käyttökokemuksia.” ”Tämä on tulevaisuuden lasi, joka saa varmasti suosiota julkisivulasi- tuksissa”, Miettinen pohtii. ”Yksi mielenkiintoinen lasituoteryhmä ovat Solarlux-taitto-ovet. Täl- laiset ovet taittuvat haitarimaisesti sivuun ja ovat erinomainen vaihtoehto ulkotilojen liukuoville, kun kulkuaukko kahden tilan välillä halutaan hyö- dyntää kokonaisuudessaan”, Miettinen mainitsee. ”Uusilla Solarlux Highline taitto-ovilla u-arvo voi olla jopa 0,8. Tällai- set taitto-ovet ovat olleet Ruotsissa ja Keski-Euroopassa hyvin suosittuja jo pitkään, ja uskomme, että Suomessa saavutetaan vastaava käyttöaste lähitulevaisuudessa”, arvioi Miettinen. n ” Pinnoitteiden avulla lasiin voidaan lisätä monia erilaisia ominaisuuksia. 66 prointerior   3–4  /  17 Entistä kirkkaampia lasimateriaaleja Tekninen myyntipäällikkö Juha Rahikkala Pilkington Lahden Lasitehdas Oy:stä kertoo, että viime aikoina on kehitetty uudenlaisia matalaheijastei- sia lasituotteita. ”Niillä voidaan vähentää ympäristön aiheuttamia heijastuksia ja samalla parantaa lämmöneristystä.” Kyseessä on aivan uudentyyppinen lasi, joka tulee markkinoille 2017 vuoden aikana. ”Tässä lasimallissa on matalaemissiivinen pinnoite, joka heijastaa rakennuksen sisälämpöä takaisin sisään, yhdistettynä valon heijasteen minimoivaan pinnoitteeseen. Kolmikerroksisilla lasielementeillä saadaan lämmönläpäisyskerroin jopa arvoon u=0,6 lähes kokonaan ilman heijas- teita", Rahikkala kehuu lasin ominaisuuksia. Pinnoitteiden avulla lasiin voidaan lisätä monia muitakin ominaisuuk- sia. Laseissa voidaan käyttää esimerkiksi auringonsuojapinnoitteita aurin- gon aiheuttaman liikalämmön ehkäisyyn sisätiloissa tai erityisiä sähköä johtavia pinnoitteita, jotka soveltuvat esimerkiksi lämmitettäviin laseihin sekä kosketusnäyttösovelluksiin. ”On myös itsepuhdistuvia Activ-laseja. Hiljattain tuli käyttöön uusi eurooppalainen standardi EN 1096-5, joka määrittää tällaisille laseille asetettavat vaatimukset”, Rahikkala mainitsee. ”Turvallisuussyistä voidaan tarvita myös erilaisia ”panssarilaseja”. Ne ovat tyypillisesti laminoituja murtosuojalaseja tai luodinsuojalaseja, joissa on kaksi tai useampia lasilevyä sekä paksu laminointikalvo.” ”Yksi mahdollisuus on myös äänieristyksen parantaminen erityis- ten äänieristyskalvojen avulla laminoidussa lasissa. Tämä onkin ollut viime vuosina yleistyvä suuntaus, koska äänieristysvaatimuksia tulee koko ajan yhä enemmän.” Sekä panssari- että muita laseja valmistetaan nykyään usein eri- koiskirkkaasta lasista, jossa raudan määrää lasimassassa on minimoitu. Tavallisessa float-lasissa on yleensä vihertävä sävy, joka tällä tavoin saa- daan poistetuksi. ”Varsinkin paksuissa ja paksuissa laminoiduissa laseissa vihertävyys kertautuu ja lisää lasin tummuutta, joten sellaisissa sovelluksissa erikois- kirkas lasi on omiaan. Kirkkailla laseilla saadaan riittävästi luonnonvaloa sisään rakennuksiin.” ”Huolellinen su