prointerior 3+4/2017 - Page 65

Lasinen julkisivu on toimiva ja kestävä ”Lasirakentaminen on yleistymässä”, arkkitehti Pekka Helin Arkkiteh- titoimisto Helin & Co.:sta toteaa. Hän vastaa muun muassa Helsingin Kalasatamaan rakennettavien kahdeksan REDI-lasitornin suunnittelusta. ”Rakentamisessa lasia on käytetty satoja vuosia, mutta keskiajalla se oli vaikeasti saatava ja kallis materiaali. Nyt valmistusmenetelmät ovat kehittyneet, joten lasia tuotetaan enemmän.” Lasia käytetään paljon esimerkiksi julkisivuissa myös siksi, että se on läpinäkyvä materiaali, joka kestää hyvin sekä lämpöä että säätilan vaihte- luja. ”Nykyajan lasit voivat olla vaikkapa lämpiäviä, lämpö ä eristäviä tai UV- säteilyä suodattavia”, muistuttaa Helin. Varsinkin etelänpuoleisiin julkisivuihin valitaan usein sellaista lasia, jossa on lämpösäteilyä torjuvia pinnoitteita. Monesti tällaisissa pinnoit- teissa on neutraalin harmaa sävy. ”Kun julkisivussa on paljon lasia, se myös keventää rakennuksen ulkonäköä. Lasi ikään kuin yhdistää sisä- ja ulkotilan toisiinsa.” ”Kalasatamaan tulevissa REDI-torneissa julkisivun pääpintana on lasi, monestakin syystä. Rakennuttaja SRV ja Helsingin kaupunki myös selvit- tivät lasin soveltuvuuden”, Helin mainitsee. Ensimmäisen tornitalon lasijulkisivun asennustyö on nyt alkamassa. Helinin mukaan kaikki Kalasataman julkisivulasit ovat niin sanottua float-lasia, jossa lasilevyjen valmistuksessa on käytetty myös sulaa tinaa. ”Joissakin tornitaloissa on käytetty kaksoisjulkisivuja, vaikkapa Ruo- holahden hotellissa ja Lontoon Shard-tornissa. Kaksoisjulkisivukin on hyvää tekniikkaa, mutta sellainen ratkaisu on kalliimpi.” Toki lasi soveltuu myös rakennusten sisätiloihin. ”Lasin suhteellinen osuus rakentamisessa on lisääntynyt Suomessa- kin. Lasirakenteet ovat toimivia ja täsmällisiä komponentteja, joilla ei ole ’tyypillistä’ muotoa. Esimerkiksi 1950-luvun suomalainen lasitaide oli var- sin monimuotoista”, Helin muistuttaa. n ” Kun julkisivussa on paljon lasia, se myös keventää rakennuksen ulkonäköä. Lasinen aula kutsuu vierailijat Finnairin pääkonttoriin. 3–4  /  17  prointerior 65