prointerior 3+4/2017 - Page 53

Tommi Romanoff toimii Lattian- ja Seinänpäällysteliiton puheenjohta- jana. Liiton tavoitteena on tuottaa käyttäjille heidän tarpeitaan vastaavia helppohoitoisia ja kestäviä lattianpäällysteitä ja -tarpeita sekä niiden alus- taksi tarvittavia rakenneratkaisuja. Kolme vuotta puheenjohtajana toiminut Romanoff kertoo, että jäsenyrityksiä liitolla on noin 70. Lattian- ja Seinänpäällysteliitto suosittelee, että lattiamateriaalien valinnassa käytetään ammattihenkilöiden apua, koska tällöin voidaan var- mistaa oikean, pitkäikäisen ja ulkonäkönsä moitteettomana säilyttävän pinnoitteen valinta kohteeseen. ”Suomessa suunnittelijoiden tietämys lattioihin liittyvistä seikoista on lähtökohtaisesti ihan hyvällä tasolla, mutta ongelmia tulee usein vastaan, kun kohteita pyritään aloittamaan nopeasti. Tällöin suunnittelu kärsii hel- posti ihan kiireen takia”, toteaa Romanoff. ” Tekninen tuotekehitys on Myyntipäällikkö Arto Juntumaa Upofloor Oy:stä toteaa, että ympäris- töystävällisyys yleisesti ja siinä tärkeimpänä puhdas sisäilma ja ekologi- nen kestävyys sekä ergonomia ovat nosteessa lattiapuolella. Muissa Poh- joismaissa – etenkin Ruotsissa – PVC-vapaita muovisia lattianpäällysteitä käytetään laajalti. Siellä useat julkiset toimijat linjaavat jo ympäristöohjel- missaan, että PVC:tä sisältäviä lattianpäällysteitä ei käytetä lainkaan tai vain hyvin rajoitetusti.   ”Suomi tulee hiukan jälkijunassa tässäkin asiassa, mutta meilläkin on selkeä suunta kohti tämäntyyppisiä tuotteita”, uskoo Juntumaa. ”Helppohoitoisuus ja sitä kautta lattian käyttökustannukset ovat var- sinkin julkisessa rakentamisessa olleet jo pidempään kiinteistön omistajille ja käyttäjille selkeästi valintoja ohjaava tekijä. Pyrimme tarjoamaan näistä tietoa myös suunnittelijoille, jotta niiden merkitys tulisi riittävästi otetuksi huomioon jo suunnitteluvaiheessa.”    Juntumaan mukaan avoimissa tiloissa – kuten uudentyyppiset oppi- misympäristöt ja toimistot – halutaan askel- ja ilmaääniä absorboivia materiaaleja. Tähän tarkoitukseen on toimistoissa viime vuosina suosituksi tulleiden tekstiilipäällysteiden lisäksi myös erinomaisia muovipäällysteitä, joissa on tarjolla runsaasti niin perinteisiä kuin modernejakin värivaihto­ ehtoja. Ominaisuudet ja edut käyttäjälle vaihtelevat paljonkin, joten Juntu- maa kehottaa tutustumaan eri vaihtoehtoihin huolella. n tehnyt huiman loikan viime vuosina. Romanoffin mukaan suunnittelijoilla on jatkuvasti kirittävää, koska uusia tuotteita tulee koko ajan markkinoille, eikä kukaan pysy kartalla kai- kista uusista ominaisuksista ja innovaatioista. ”Tekninen tuotekehitys on tehnyt huiman loikan viime vuosina ja suunnittelijoilla on täysi työ päivit- tää tietojaan.” Lattiaurakoitsijana itse toimiva Romanoff tosin myöntää, että julkisiin kohteisiin harvoin etsitään sitä kaikkein raflaavinta vaihtoehtoa. Näin esi- merkiksi parketti- ja tekstiililattiat pysyvät suosiossa. ”Viime aikoina myös vinyyli on tullut materiaalina mukaan vahvasti.” Värien puolella ei voi juuri trendeistä puhua. Kun Romanoff soittelee tavarantoimittajille Keski-Eurooppaan, nämä osaavat jo vitsaillakin, että suomalaisissa julkiskohteissa on tasan kaksi lattian väriä: vaalea tai tum- man harmaa. ”Aina kun tähän sääntöön tulee poikkeus, niin onhan se piristävää. Vähän toivoisi enemmän uskallusta tällekin puolelle”, hän poh- tii. Välillä koko kentän läpi iskee hitti, joka on yhtä äkkiä kaikkien huulilla. ”Tällä hetkellä voi sanoa, että kalanruotokuvio on sellainen, mitä kysytään paljon.” Julkisen tilan kohteissa on eletty tarkan euron ja halvimman tarjouk- sen päiviä, mutta juuri nyt Romanoff arvioi, että pelkkään hintalappuun tuijottaminen on helpottamassa. ”Kyllä laatu on tullut siihen rinnalle yhdeksi hankintakriteeriksi. Lattian elinkaari huomioidaan taas ihan eri tavalla.” n ” Puhdas sisäilma ja ekologinen kestävyys sekä ergonomia ovat nosteessa lattiapuolella. 3–4  /  17  prointerior 53