prointerior 3+4/2017 - Page 20

OIKEA TYÖTILAVALAISTUS LISÄÄ TÖISSÄ JAKSAMISTA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: PIXABAY VALAISTUKSELLA ON nykyään yhä enemmän merkitystä työtehon ja työviihtyvyyden kannalta. Varsinkin avoimissa työtiloissa on muistettava, että sama työvalaistus ei välttämättä sovellu kaikille tilassa työskenteleville. Valontarpeessa on sekä yksilöllisiä että työn luonteeseen liittyviä eroja. Sisustusarkkitehti ja VALO-lehden toimitusneuvoston jäsen Lars Räihä arvioi, että työympäristöjen valaistusasiat ovat nykyään jo parem- malla tolalla kuin vielä joitakin vuosia sitten. ”Työpaikkavalaistuksen yleisenä ongelmana on ollut se, että sekä valon laatu, että määrä on suunniteltu ylimalkaisesti – siis ihan perus- asiat”, Räihä toteaa. ”Työpisteissä saattaa olla tarpeeksi valoa, mutta kenties valo ei toista värejä oikein. Toisaalta voi olla, että valoa on liian vähän esimerkiksi tark- kuutta vaativien töiden tekemiseen.” Tarkka työ vaatii valoa Uusissa toimistorakennuksissa valosuunnitteluun on usein jo kiinnitetty huomiota ja kenties käytetty apuna erillistä valosuunnittelijaakin. ”Nykyisin työpaikoilla osataan paremmin hyödyntää myös ulkoa tule- vaa luonnonvaloa energiansäästön näkökulmasta”, Räihä pohtii. 20 prointerior   3–4  /  17 ”Tarkkuutta edellyttävissä töissä tarvitaankin riittävästi valoa. Toki täl- laisia töitä tehdään nykypäivänä paljolti tietokonepäätteillä, mutta siinä- kin tapauksessa myös työpöydällä oleville papereille olisi saatava kunnolla valoa.” ”Samaten on muistettava, että ikääntyminen lisää työntekijöiden valontarvetta. Yleisvalaistus voi olla riittävä nuorimmille työntekijöille, mutta ei välttämättä muille.” Jos toimistotila rakennetaan ennen kuin sen tulevat käyttäjät ovat tie- dossa, tilaan usein asennetaan vakiovalaistus, joka sitten joko toimii tai ei toimi työvalaistuksena. ”Mikäli työntekijöillä on toisistaan poikkeavia valontarpeita, työpaikalle on ehkä hankittava pöytävalaisimia. Tämä korostuu nykyajan monitilatoi- mistoissa. Kiinteä valaistus ehkä riittää yleisluonteisiin töihin, mutta tark- kuutta vaativassa työssä tarvitaan lisävalaisimia, joko pöydille tai pylväi- siin”, Räihä suosittaa. Valon värillä vireyttä Myös valon väri voi olla tärkeä erityisesti työtehon kannalta. ”Nykyään käytetään toisinaan niin sanottua ihmiskeskeistä valaistusta (human centric lighting), jolloin valaistuksen värilämpötilaa päivän mittaan