prointerior 3+4/2017 - Page 13

akustiikan ei tarvitse välttämättä näyttää akustiikkatuotteilta. Rauhallisia toimistotiloja akustisilla sisustustuotteilla Akustiikkapalvelut tuo maahan ja markkinoi erilaisia akustointituotteita, joiden avulla voidaan toteuttaa rauhallisia työtiloja. Yritys toimii myös yhteistyössä useiden suomalaisten arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen kanssa. ”Sisustuksellisen akustiikan ei tarvitse välttämättä näyttää akustiikka- tuotteilta. Työtila voidaan akustoida muun muassa kuvatauluilla, kangas- verhoiluilla sekä verhoilla ja kankailla, jotka on tehty ääntä vaimentavasta materiaalista”, Akustiikkapalveluiden toimitusjohtaja Marko Piispanen sanoo. Hän korostaa, että sisustuksessa käytettävien tuotteiden ja materiaa- lien on näytettävä hyviltä. ”Tuotteemme ovat paljolti Skandinavian maissa ja Suomessa valmis- tettuja. Niissä ei ole lasi- tai mineraalivillaa tai allergisoivia sidosaineita. Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä tekijöitä.” Akustiset sisustustuotteet soveltuvat Piispasen mukaan hyvin vaik- kapa pankkeihin, toimistoihin, kirjastoihin, ravintoloihin ja monitoimihallei- hin. ”Tätä nykyä koulut ja muut oppilaitokset ovat myös merkittävä akus- tisten sisustustuotteiden käyttäjäryhmä. Niin ikään sairaaloissa tällaisia tuotteita käytetään yhä enemmän.” ”Jos tilassa on paljon kovaa pintaa – kuten lasia – niin akustiikkaan on kiinnitettävä huomiota. Monet arkkitehdit panostavatkin nykyisin paljon akustiikkasuunnitteluun.” ”Hyvä akustiikka parantaa myös työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista. Siksi akustiikkaan olisi syytä kiinnittää riittävästi huomiota jo tilaa raken- nettaessa, vaikka toki asioita voidaan usein parantaa jälkeenpäinkin”, Piispanen muistuttaa. n ” Sisustuksellisen Seinäverhousmateriaaleja suurkuvatulostuksella Toimistoympäristöjen ja muiden julkitilojen seinäpintoja voidaan elävöittää muun muassa akustisilla seinäverhousmateriaaleilla ja suurkuvatulosteilla. ”Työympäristöjä on kuitenkin mahdollista elävöittää monella muullakin tavalla kuin kuvallisilla akustointilevyillä”, Mino-Tuote Oy:n toimitusjohtaja Pertti Silvo kertoo. ”Tuotevalikoimat lisääntyvät koko ajan. Laitekannan uusiutuessa on tullut mahdolliseksi valmistaa monenlaisia uudentyyppisiä akustisia sisus- tuslevyjä ja jopa printata lasille, nahalle, alumiinille tai teräslevyille. Muut- kin erikoistuotteet ovat mahdollisia.” Toisaalta akustiikkalevyihinkin voidaan lisätä monenlaisia kuvia ja grafiikkaa sekä yhä useampia värisävyjä. Yritysten tiloissa halutaan ken- ties käyttää levyjä, joihin on printattu yrityksen omia värejä ja logoja. ”Uuden sukupolven tulostimilla – kuten LED-kuivaustekniikkaa käyt- tävällä tulostinlaitteistolla – voidaan minimoida väriaineista mahdollisesti aiheutuvia hajuhaittoja, jotka takavuosina aiheuttivat isoja ongelmia.” ”Työtilassa sermit sekä kuvalliset akustiset seinälevyt voivat toimia samaan aikaan sekä akustiikka- että sisustuselementteinä. Aluksi vain on selvitettävä, paljonko tilaan tarvitaan akustiikkalevyä ja mihin kohtiin. Myös Mino-Tuote välittää tällaista suunnittelupalvelua”, Silvo mainitsee. Hän muistuttaa, että alakattoihinkin pystytään sijoittamaan kuvallisia akustisia elementtejä ja mahdollisuuksia on lähes rajattomasti. n ” Akustiikkalevyihin voidaan lisätä monenlaisia kuvia ja grafiikkaa sekä yhä useampia värisävyjä. 3–4  /  17  prointerior 13