prointerior 3+4/2017 - Page 22

VARMALLA TYYLILLÄ Kohteen luonnoksia by Juha Rista e-galleriassa! TEKSTI: DSIGN VERTTI KIVI & CO KUVAT: KINNARPS OY Varman pääkonttorin Salmisaaren toimistotilat eivät vielä olleet suoranaisesti vanhat, mutta käytön jäljet olivat jo näkyvissä ja yrityksen toimintakulttuuriin kaivattiin päivitystä. dSign muutti tilat monitilatoimistoksi. ”OLI PÄIVÄN selvää, että tilat kaipasivat piristystä. Mutta vaikka toimiston yleisfiilis oli pikkuisen sammahtanut, näki heti, että tiloissa itsessään oli paljon potentiaalia”, kertoo uudistuksesta vastuussa ollut sisustusarkkitehti Juha Rista dSign Vertti Kivi & Co:sta. Varmalla toivottiin uudistuksen tuovan yrityksen toimintakulttuuriin lisää yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Monitilatoimistoon siir- tymisen tarkoituksena oli myös tehostaa toimintaa ja parantaa kommuni- kaatiota. Tilojen potentiaalin hyödyntäminen aloitettiin miettimällä 9 000 m 2 pääkonttorin toimintojen sijoittelu uusiksi. Osastojen uudelleensijoittelun suuntaviivat saatiin henkilöstölle järjestetystä kyselystä ja ylimmän johdon haastatteluista sekä projektiryhmän työpajoista.  Yhteisöllisyyden tunnetta ja avoimuutta päädyttiin parantamaan mm. poistamalla henkilöstön vapaata kulkua rajoittavia osastoivia ovia ja luo- malla uusia kohtaamisentiloja. Kerrosten päätyihin, upeimpien näkymien äärelle luotiin Majakoiksi nimetyt palaveripisteet. Kerroskohtaiset tee- moitetut cafe-tilat toimivat infonäyttöineen epävirallisina neuvottelutiloina. Näistä tiloista tehtiin muuntojoustavia siten, että ne soveltuvat myös pien- ten infotilaisuuksien pitämiseen. Rakennuksen yhdeksänteen kerrokseen suunniteltiin kokeellinen vapaamuotoisempi monitila, joka tarjoaa monipuoliset puitteet kokonaan uudentyyppisille työnteon tavoille sekä palaverikäytännöille. Suunnitelmat etenivät tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Jokainen kerrossuunnitelma käytiin huolellisesti käyttäjäryhmän kanssa läpi. Tämän johdosta kaikki 11 kerrosta toteuttavat samaa konseptia, mutta toimivat 22 prointerior   3–4  /  17