prointerior 3+4/2016 - Page 62

ESTEETTÖMÄN RAKENTAMISEN PUOLESTA – EI MÄÄRÄYSTEN, VAAN IHMISTEN TAKIA TEKSTI: TERHI TAMMINEN, MARJO KIVI Onnellisuusmuotoilua – normitalkoista onnellisuustalkoisiin Motivaatiota voi hakea myös esteettömyyden syvällisemmästä merkityksestä. Voidaan puhua itse asiassa onnellisuuden muotoilusta ja ratkaisevaa on oikea, inhimillinen asenne. Tämän päivän suunnittelijoiden, rakennuttajien ja rakennusurakoitsijoiden käsissä lepää meidän kaikkien onnellinen ja esteetön tulevaisuus. Rakentamisen ammattilaiset ovat avainasemassa muotoilemassa ihmisen onnellisuutta ja toimivaa tasaarvoista arkea. Näihin onnellisuustalkoisiin kaikkien kannattaa osallistua. YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS on jokaisen kansalaisen perusoikeus. Rakentamisen alalla keskustelu esteettömyydestä kilpistyy lähes aina kuitenkin sen aiheuttamiin kustannuksiin. Keskustelu kuluista tulisi jo unohtaa! Ympäristöministeriön selvitysten mukaan esteettömyysnormien mukaiset rakentamiskustannukset ovat minimaalisia, kolmion kokoisessa huoneistossa vain noin 25 € / m2. On paljon tärkeämpiä syitä sille, miksi esteettömyyttä tulisi mahdollisimman hyvin edistää ja toteuttaa rakentamisessa. Ikääntyvän väestön kasvusta ja siitä kumpuavista tarpeista on puhuttu jo pitkään. Hyvinvointiyhteiskunnan vanhukset haluavat asua omissa kodeissaan, onnellisina elämänsä loppuun asti. Tämä on mahdollista vain, jos koti on esteetön ja toimiva, esteettisyyttä ja saavutettavia palveluja unohtamatta! Esteettömiä ratkaisuja voidaan hyvin tehdä tilatehokkaasti hyvällä suunnittelulla. Esteettömien asuntojen puute tulee olemaan hurja. Ympäristöministeriön arvioissa ikääntyvän väestön tarpeisiin tullaan tarvitsemaan noin miljoona uutta esteetöntä asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme ei uudistuotannossa syntyvät asunnot edes riitä, vaan tarvitaan myös massiivista peruskorjaustoimintaa. On tosiasia, että yhteiskunnalle ikääntyneen väestön kotona asuminen on laitosasumista edullisempaa. Tiedetään myös se, että kun esteellisessä asunnossa asuva henkilö vammautumisen tai vanhenemisen myötä tarvitsee asunnonmuutostöitä, maksetaan muutokset valtion tai kunnan pussista. Tällainen jälkikäteen suoritettu korjaustoiminta on kallista ja ratkaisut usein esteettisesti kaikkea muuta kuin kauniita. Viimeistään nyt on syytä kääntää ajatukset siihen, mitä lisäarvoa, hyvää ja luksustakin esteettömyys tuo. Kauniita, muotoilullisestikin hienoja ratkaisuja löytyy, kunhan asiaan paneudutaan ajoissa. Kyse on esteettömyysratkaisujen oikea-aikaisesta tiedosta ja hyödyntämisestä suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa. 62 prointerior  3–4 / 16 Design for All -ajattelu mukaan suunnitteluun ja rakentamisen töihin Design for All on prosessi, jolla luodaan pohja sellaisten ympäristö- ja palveluratkaisujen syntymiselle, jotka lähtökohtaisesti vastaavat monimuotoisen käyttäjäkunnan tarpeisiin. Se tarkoittaa suunnittelun keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille. Design for All -prosessissa käyttäjät osallistetaan mukaan suunnittelu- ja rakennusprojektin kaikkiin vaiheisiin. Suunnittelijoiden ja muotoilijoiden luovuus ja ammattitaito valjastetaan käyttäjätarpeiden huomioimiseen, jolloin tuloksena syntyy kaikille toimiva kokonaisratkaisu. Esteettömyyden toteutuminen edellyttää hyvää suunnittelua, monipuolisten muotoilumenetelmien käyttöönottoa ja moninaisten käyttäjätarpeiden aitoa tuntemista ja huomioon ottamista. Norjassa hallitus on sitoutunut esteettömyyden edistämiseen toimenpideohjelmalla Norway Universally Designed by 2025. Tähän tavoitteeseen ja sen toteuttamiseen ovat kaikki ministeriöt sitoutuneet. Ohjelman taustalla vaikuttaa vahvasti kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen ja tasa-arvoinen kohtelu. Myös Suomessa esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulisi ajatella laajemmin ja käyttäjälähtöisesti. Esteettömyys ja saavutettavuus on ajankohtaisempaa kuin koskaan ja tämä tulee nähdä suurena kansallisena mahdollisuutena, eikä karsittavana kulueränä. Suomessa on valtava määrä osaajia, joiden ammattitaidolla on mahdollista luoda kaikille saavutettava Suomi, kunhan tahtoa löytyy. Esteettömyysmääräyksistä esteettömyystekoihin! n