prointerior 3+4/2016 - Page 32

TAIDE TEKEE ASUINALUEESTA PERSOONAN KUVA: MEERI UTTI Sisustusarkkitehdit SIO ry TEKSTI: AURORA AIRASKORPI JA KIRSI HAAPAMATTI Taide nostaa tutkimusten mukaan rakennusten arvoa ja kirkastaa alueen imagoa. Seinäjoen asuntomessualueella taidetta käytetään myös viestimään toisista välittämisen tärkeydestä. VIIME VUOSINA rakentamisen yhteydessä toteutettu taide on saanut selkeää nostetta, kun julkiset taidekohteet on nostettu julkiseen keskusteluun Prosentti taiteelle -hankkeen myötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen osallistuivat vuosina 2014–2015 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, Taiteen edistämiskeskus, Suomen Taiteilijaseura, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen säätiö. “Taide nostaa rakennusten arvoa. Taiteeseen sijoitettu raha on taatusti vähemmän kuin sen antama lisäarvo rakennukselle tai alueelle”, tiivistää Kaakkois-Suomen läänintaiteilija ja Valtion taideteostoimikuntaan kuuluva Outi Turpeinen. Prosentti taiteelle -hankkeen vuonna 2015 teettämässä tutkimuksessa 55 prosenttia vastaajista koki, että taide on lisännyt ostohalukkuutta, alueen arvostusta ja mahdollisesti vähentänyt ilkivaltaa alueella. Taiteen avulla voidaan myös vaikuttaa. Sekä Suomessa että Ruotsissa on taiteen avulla pystytty esimerkiksi nostamaan huonomaineisten alueiden imagoa. Nyt Turpeinen on muun muassa Kouvolassa mukana hankkeessa, jossa yhteisötaiteen avulla pyritään parantamaan alueella toimivien vuokralaisten yhteishenkeä. Outi Turpeisen teos Matkalla kotiin elävöittää Vantaan Tikkurilan uusittua keskustaa. Teosten teemoina ovat koti ja 1950-luku. Teos on osa isompaa teoskokonaisuutta, jossa ovat Turpeisen lisäksi mukana kolme muuta ornamolaista taiteilijaa: Jaana Brinck, Riikka Latva-Somppi ja Merja Ranki.  Prosenttitaidetta paikallisvoimin Niin kutsuttu prosenttitaide tarkoittaa julkista taidetta, jonka hankkimiseen on osoitettu tietty summa usein jo rakennushankkeen budjetista. Taide ei siis ilmesty tilaan tyhjästä, vaan se suunnitellaan parhaimmillaan osaksi tilaa jo rakennuksen tai alueen rakentamisen alkuvaiheessa. KUVA: EETU KEVARINMÄKI Elokuussa päättyneillä Seinäjoen asuntomessuilla prosenttiperiaate toteutui paikallisvoimin. ”Kaupunki pyysi alueella asuvia tai täältä kotoisin olevia taiteilijoita suunnittelemaan taidetta asuinalueelle. Haluttiin ihmisiä yhdistävää ja Pruukinrannan messualueen luonnonläheistä ympäristöä korostavaa taidetta”, Seinäjoen kaupungin näyttelykoordinaattori Sanna Karimäki-Nuutinen kertoo. Päivi Rintaniemen massiivinen Big hug -veistos tuo alueella liikkuville ja asukkaille hymyn huulille sympaattisella halattavalla hahmollaan. Elina Lindin Tervahauta on toiminnallinen ympäristöteos; tervahaudan muotoon veistetty, kaupunkiviljelyyn tarkoitettujen kasvatuslaarien muodostelma. Lisäksi Pruukinrantaa somistavat lasten ja nuorten tekemät taideteokset. Käsityö- ja muotoilukoulu Näpin ja Taidekoulu Oivan kautta mukana taiteen tekemisessä oli kaikkiaan noin 170 lasta ja nuorta. ”Taide profiloi aluetta. Se tuo sille persoonallisuutta, erottaa sen muista asuntomessualueista ja asuinalueista. Alueen taide on herättänyt paljon positiivista huomiota. Tavoitteena oli muun muassa toisista välittämisen tärkeydestä viestittäminen”, Karimäki-Nuutinen kertoo. Seinäjoen kaupunki rahoitti Rintamäen ja Lindin teokset prosenttiperiaatteella, ja kaupunki sai taidehankkeeseen Taiteen edistämiskeskuksen avustuksen. n Juttu on julkaistu Ornamon lehdessä 3/2016. Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Elina Lindin teos Tervahauta Seinäjoen asuntomessualueella ilmentää Pruukinrannan aluesuunnittelun ideaa, jossa metsäpohjaa on jätetty esille mahdollisimman paljon ja talot näyttävät siltä kuin ne olisi pudotettu metsään. 32 prointerior  3–4 / 16 TAITEEN JA KULTTUURIN on tutkittu lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista kanssakäymistä ihmisten välillä sekä edistävän työhyvinvointia ja kuntoutumista. Taidelähtöisten toimintamuotojen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa on tunnustettu esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmassa. ➜ Ornamon nettisivuilla kerrotaan lisää taiteen yhteydestä hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Lue osoitteessa ornamo.fi taiteilija Maiju Ahlgrenin yhteisötaideteoksista sekä Hyvinkään Sairaalanmäen taideohjelmasta, joka on yksi tänä vuonna Taiteen edistämiskeskuksen prosenttitukea saaneista hankkeista. n