prointerior 3+4/2015 - Page 10

TULEVAISUUDEN SAIRAALA – TEHOKAS ERIKOISHOIDON ASIANTUNTIJAKESKUS TEKSTI: MARI JAUHIAINEN KUVA: SWECO ARCHITECTS OY Suuri kansallinen lähivuosien haaste on terveydenhoitojärjestelmämme uudistus osana laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Sairaalat, terveydenhoidon vaativimpien hoitojen keskuksena herättävät erityisesti kysymyksiä, millaista palveluja ne tarjoavat meille tulevaisuudessa. Turun yliopistollinen keskussairaala, laajennusosan aula. Sweco Architects Oy. 8 prointerior 3–4 / 15 SAIRAALOIDEN JA SAIRAANHOIDON tulevaisuuteen perehtyminen asiantuntijoiden kautta lisää ymmärrystä: sairaanhoitojärjestelmän uudistus ei tarkoitakaan hoidon heikkenemistä, vaan sen järjestämistä tehokkaammalla tavalla. Sairaaloissa terveyden- ja sairaanhoito on pitkälti fyysistä toimintaa, joka vaatii erikoistuneen rakennetun ympäristön. Terveydenhoitojärjestelmän uudistus tarkoittaa pitkälti juuri sairaaloiden toiminnallisen ja tilallisen järjestämisen uudistamista. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen näkee sairaaloiden tulevaisuuden osana verkostoitunutta palvelukokonaisuutta. ”Sairaanhoidon ja -tekniikan kehittymisen myötä sairaaloissa voidaan tarjota aiempaa täsmällisempiä hoitoja, näin sairaalassa vietetty aika lyhenee. Ympäröivä maailmakin kehittyy, ja potilaille voi olla miellyttävämpääkin viettää pidempiä hoitojaksoja käyden päivittäisissä erikoishoidossa sairaalassa ja jatkaa arkista elämää samaan aikaan.” Sairaaloiden tehokkuutta ja kokoa on perinteisesti mitattu sairaalan vuodepaikkojen määrällä. Tämä mittari alkaa muuttua vanhentuneeksi, koska nykyinen, täsmälliseen ja lyhytkestoiseen sairaalassa oleskeluun tähtäävä hoitotapa nostaa hoidettujen potilaiden määrän sairaalapaikkojen määrää relevantimmaksi mittariksi. Sairaaloiden perinteiset, suuret potilassalit jäävät historiaan: infektioiden leviämisen ja seurannaisvaikutusten myötä on muodostunut jo selkeä näkemys, että 1–2 hengen sairaalahuoneet muodostuvat edullisemmiksi kuin suuret potilashuoneet. Sekä sairaanhoidon johto että arkkitehtikunta ovat saaneet 2000luvun alun jälkeen valtavan määrän vastauksia ja näkemystä auki olleisiin kysymyksiin. Sweco Architects Oy:n toimitusjohtajalla, arkkitehti Heikki S. Lahermalla on kolmenkymmenen vuoden kokemus sairaalasuunnittelusta ja vankka tuntemus sairaalatyön arjesta. ”Sairaalasuunnittelu on tiimityötä, jossa tärkeintä on osata kuunnella käyttäjiä, niin sairaalan henkilökuntaa kuin enenevissä määrin potilasjärjestöjä. Potilaiden käyntipolun, kokemusten ja tuntemusten kartoittaminen sekä henkilökunnan tuntemusten ja osaamisen kautta saadaan muodostettua paras runko suunnittelulle.” Laherma näkee suurimpana haasteena sairaaloiden oman toiminnan tehostamisen, ja kustannuksia nostavan, henkilökunnan traditionaalisen ja hierarkkisen sairaanhoitotyöhön asennoitumisen kehittämisen. Terveydenhoidon kustannusten on arvioitu nousevan n. 6–7 % vuodessa: 25 % prosenttia tästä johtuu väestön ikääntymisestä ja kasvaneesta hoidon