prointerior 3/2006 - Page 47

Vertex G4-ohjelmistolla suunnitellut kolmiulotteiset mallit ja kaksiulotteiset piirustukset voidaan siirtää edelleen standardimuotoisina muiden valmistajien ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu lujuuslaskentaan (FEM) ja tuotantolaitteiden ohjaukseen (CAM). Lisäksi uusi G4 voidaan kytkeä esimerkiksi osaksi tuotetiedon hallintajärjestelmää. Uusi G4 on valmistajan mukaan monipuolinen kolmiulotteinen suunnitteluohjelma, jolla voidaan saada piirustukset ja materiaaliluettelot ikään kuin ’kaupan päälle’.