prointerior 3/2006 - Page 46

Kolmiulotteinen tietokoneohjelma avustaa kalustesuunnittelijoita Uuden tuotteen suunnittelu vie paljon aikaa. Suunnitteluprosessin ja tiedonhallinnan apuvälineeksi on kehitetty kotimainen neljännen polven Vertex G4 -tietokoneohjelmisto, joka soveltuu käytettäväksi kaksi- ja kolmiulotteiseen suunnitteluun esimerkiksi kalusteteollisuudessa. Suunnittelussa kuluu aikaa muun muassa ideointiin, hahmotteluun, piirustuksiin, osaluetteloihin, materiaali- ja kustannuslaskentaan sekä työ- ja asennusohjeisiin. Kun suunnittelun edetessä kalusteen mitat, osat tai materiaali muuttuvat, suunnittelijan on samalla muutettava kaikkien tarvittavien osien piirustukset ja mittatiedot. Ongelmatilanteita voi tulla myös FOXI-kotikonttorisarjan malli, Niemen tehtaat silloin, kun vakiotuotteesta on tehtävä muunnos tai tietyn komponentin valmistus loppuu. Tarvittavat dokumentit olisi saatava nopeasti valmiiksi ja selvitettävä, mitä komponentteja tuotteissa on käytetty. Se saattaa olla hankalaa – varsinkin jos jonkin tuotteen piirustus on kateissa. Valmistajansa Vertex Systems Oy:n mukaan Vertex G4 on ammattilaisen työkaluksi kehitetty neljännen sukupolven mekaniikkasuunnitteluohjelmisto. Se on suomenkielinen ja sisältää Uusi G4-ohjelmisto on Vertexin mukaan soveltuu erityisen hyvin kalusteiden valmistajille. Esimerkiksi suunnitteluohjelman komponenttikirjastoon on otettu mukaan juuri kalusteissa käytettyjä standardiosia. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti. Sen suomenkielisessä sekä suomalaisen suunnittelukäytännön että kansainväliset versiossa on vältetty käyttäjille vaikeita vieraskielisiä ammatti- normit. termejä. Uuden ohjelmiston ominaisuuksia on pyritty kehittämään sekä kaksi- että kolmiulotteista työskentelyä varten. Koska ohjelmistossa on laajat tiedonhallintaominaisuudet, sitä voidaan myös tarpeen mukaan laajentaa. Suunniteltaessa levyistä tehtäviä kalusteita piirustuksiin saadaan pinta-alatiedot sekä aihiomitat automaattisesti. Uuden ohjelmiston avulla voidaan helposti tuottaa muukin suunnitteludokumentaatio, esimerkiksi osaluettelot ja tuoterakenteet. Sillä voidaan niin ikään hallita toimistossa kertyvää Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti Toisinaan kolmiulotteisia suunnitteluohjelmistoja on pidetty suunnittelutietoa. Ohjelma voidaan myös kytkeä toimimaan muiden tietojär- kalliina, vaikeasti omaksuttavina, vieraskielisinä ja kalustealal- jestelmien kanssa. Eri suunnittelijat voivat toimia työryhmissä le sopimattomina. käyttäen hyväkseen projekti-, malli- ja piirustusarkistoja. 44 prointerior 3 / 06