prointerior 3/2006 - Page 36

KNAUF – AQUAPANEL RAKENNERATKAISUT ULKO- JA SISÄSEINIIN SEKÄ LATTIOIHIN TEKSTI: ELLI ARIVAARA-SUOMALAINEN Rakentaminen on muuttuva tekemisen laji. Vanhaan ammattitaitoon sulautuu jatkuvasti modernin teknologian sekä uusien materiaalien tuomia mahdollisuuksia. Viime vuosikymmenten betonirakentamisen myötä opitusta on niin ikään syntynyt uutta innovatiivisuutta. Eräs esimerkki tulevaisuuteen suuntautuvasta tuotekehittelystä on AQUAPANEL® Cement Board-rakennuslevyt, jotka ovat uusia kivi- ja sementtipohjaisia rakennuslevyjä. Uuden rakennuslevyn etuja ovat muun muassa säänkesto, asennuksen helppous ja tuulettuvuus. Aquapanel tuoteperheeseen kuuluvat sisä- ja ulkotilan levyjen lisäksi myös lattia-levyt. Uudentyyppisten rakennuslevyjen muita etuja ovat muun muassa paloturvallisuus, kosteudenkestävyys sekä se, että ne eivät ”elä” eli turpoa tai kutistu. Ulkoseiniin sileä ja kestävä pohja vaihtelua, tuulta, lunta ja sadetta murenematta. Lisäksi levyjen AQUAPANEL® Cement Board Outdoor-järjestelmän tarjoamat kestävyys vaikuttaa niin asukas- kuin ympäristöviihtyvyyteenkin. mahdollisuudet ovat laajat. Jäätymis- ja sulamistestissä testattu Halkeilleet seinät eivät enää pistä maisemassa silmään ja asuk- Aquapanel Outdoor-järjestelmä tarjoaa arkkitehdeille, suunnit- kaat luonnollisesti viihtyvät hyvin hoidetussa talossa parem- telijoille ja rakentajille uudenlaisen tavan toteuttaa julkisivuver- min, kun samalla säästetään vielä julkisivuremontti-kulujakin, hoilua tiili- ja betonielementtirakenteiden sijasta. Kysymyksessä lisäetuna tulevat pienet asennuskustannukset. Aquapanel on on siis kokonainen uusi ulkoseinärakenne ja pintarappaus- vaihtoehto myös silloin kuin tarvitaan tuulettuvaa rakenne-vaih- järjestelmä. Aquapanel-levyjä voidaan pitää merkittävänä toehtoa, joka todella kestää kovia sääolosuhteiden vaihteluita. kehitysaskeleena sementtilevytekniikan alalla ja ne kilpailevat seinäeristeinä julkisivuratkaisujen toimivuuden kärkipaikoista. Rakennuslevyjä voidaan käyttää rakenteina muun muassa Sisäseinät ja lattia Sisätiloissa Aquapanel sopii hyvin muun muassa märkätiloi- ulkoseinissä, julkisivukorjauksissa ja puu- tai teräsrunkoisen hin, koska se ei turpoa eikä murene. AQUAPANEL® Cement talon ulkoverhoilussa. Järjestelmä soveltuu erinomaisesti myös Board Indoor-levy on täysin vedenkestävä ja tästä syystä se elementtituotantoon. estää myös homesienten syntyä sekä lisää erittäin kosteiden Aquapanel- levy on täysin vedenkestävä ja palamaton ma- tilojen pitkäikäisyyttä. Paloturvallinen levy on vahvistettu lasikui- teriaali, sementtilevyt ovat syntyneet innovatiivisen, kehittyvän tuverkolla ja levy voidaan kiinnittää puu- tai teräsrunkoon. ja ammattitaitoisen suunnittelun tuloksena, osana eurooppalai- Lattian rakennuslevynä AQUAPANEL® Cement Board on luotet- sen Knauf-konsernin tuotekehittelyä. tava vaihtoehto samojen ominaisuuksien vuoksi kuin seinära- Aquapanel-levyä voidaan käyttää muun muassa ulkosei- kennelevytkin, se on luja, kestävä ja palamaton materiaali. nissä julkisivurappauksen pohjana tuulettuvissa julkisivuraken- Lattia toteutetaan ”uivana”, jos tarvitaan äänieristettä valitta- teissa niin asuin- kuin julkirakennuksissakin. Levyn molemmilla vana on myös Floor MF-levy, tämän komposiittilevyn eristeenä pinnoilla on levyä vahvistava lasikuitupinnoite ja se voidaan toimii mineraalivilla. pinnoittaa usealla eri tavalla, lisäksi asennus on helppoa ja no- Knauf Oy on osa Eurooppalaista Knauf-konsernia. Yritys peaa. Levyn reunamuoto takaa lujuuden ja iskunkestävyyden: on keskittynyt kipsiperusteisten sisärakennusmateriaalien Erityisen EasyEdge-levyreunojen ympäri kiertää levy-ytimen valmistukseen ja kauppaan, perustuotteena vakiokipsilevyt, pintaan upotettu lasikuituverkko, joka antaa levylle lujuutta. uutuutena sementtipohjaiset rakennuslevyt. Yrityksen tehdas, Aquapanel sementtilevyt ovat myös askel kohti aikaa ja kulutusta kestävää rakentamista. Rakenne sietää hyvin sään 34 prointerior 3 / 06 varastot ja koulutuskeskus sijaitsevat Kankaanpäässä, hallinto ja myynti Helsingissä. ■ constructor – RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE