prointerior 3/2006 - Page 35

yksiaineinen, ei tee kivestä vähemmän aitoa. Nykyaikaisessa teen huippukohteissa, kuten vaikkapa Mies Van der Rohen rakentamisessa pintamateriaali ja kantava rakenne on yleensä Barcelonan paviljongissa. aina erotettu toisistaan. KALLIITA ja harvinaisia kivilajeja on tuotu pitkien matkojen LUONNONKIVEN PYSYVYYDEN TUNTU liittyy myös takaa korostamaan rakennuksen tai sen omistajan ainutlaa- siihen, että se on usein raskas materiaali - visuaalisesti ja tuisuutta. Toisaalta kun materiaalina käytetään alueen omia konkreettisesti. Yhdistämällä kiveä vaikkapa lasiin, voidaan kivilajeja, rakennukset ikään kuin kasvavat maaperästä ja saada aikaan keveyden ja raskauden kontrasteja. Luonnon- vahvistavat paikallista identiteettiä. Alvaro Sizan arkkiteh- kivi voi olla luonteeltaan käyttötavasta riippuen joko kotoisan tuurissaan käyttämä vaalea portugalilainen kivi tai Peter lämmin tai asiallisen viileä materiaali. Tummilla ja kiiltävillä Zumthorin suunnitteleman Valsin kylpylän paikallinen kvart- kivillä voidaan saavuttaa arvokkuuden tuntua ա