prointerior 3/2006 - Page 34

ta riippuen nimittää kalkkikiveksi, hiekkakiveksi tai jopa hin. Erilaisilla pintakäsittelyillä sama kivilaji muuttuu luon- marmoriksi. Eurooppalaisten normien mukaan markkinoilla teeltaan täysin. Hiottu kiiltävä pinta tuo esiin kiven värisävyt olevasta kivestä tulee tietää sen kauppanimi ja sen geologi- syvinä ja selkeinä, hakattu pinta on yleensä vaaleampi ja nen kivilaji. Kauppanimi kertoo usein kiven louhintapaikan lohkotussa kivessä syyt ja rakeisuus nousevat esiin. Kivilajin (Nilsiä Slate) tai jonkin sen ulkonäköön liittyvän ominaisuu- tai -tyypin valintaan vaikuttavat ulkonäön lisäksi sen tekniset den (Arctic White). ominaisuudet. Kivi voi olla alkuperästään riippuen haurasta tai lujaa, sen sisältämät mineraalit ja rakenne määräävät LUONNONKIVEÄ käytetään arkkitehtuurissa korostamaan esimerkiksi sen, kuinka paljon kivi imee vettä. Kiven ominai- rakennuksen arvokkuutta ja pysyvyyttä. Kivi onkin tuttu suuksien määrittelyssä käytetetään yhtenäistä eurooppalaisis- pankkien, kulttuurirakennusten ja arvokkaampien yksityisasu- ta normistoa (EN). musten julkisivuista. Piharakentamisessa luonnonkivi osoittaa ainutlaatuisuutensa, kun takana on vuosien kova kulutus. Sen LUONNONKIVILAATOITUKSEN kiinnittäminen laastilla pinta kestää niin ihmisten virtaa kuin sääolosuhteitakin. Sisä- julkisivualustaan edellyttää huolellista työsuoritusta ja asettaa tiloissa luonnonkiveä käytetään mieluusti, jos siihen vain on alustalle vaatimuksia niin tasaisuuden kuin kestävyydenkin varaa. Kiven tekstuuri on yksi suosituimpia jäljittelyn kohteita. suhteen. Erilaiset kisko- ja pistekiinnitykset vaativat niin ikään Pöytätasojen laminaatti saattaa olla kuvioitu muistuttamaan paljon - sekä suunnittelijalta, että toteuttajalta. Vaikka kivi graniittia. Jopa muovimatoissa on nähty marmorikuviointia. itse kestääkin lähes mitä tahansa olosuhteita, on rakenteen Luonnonkiven viehätys piilee kuitenkin sen aitoudessa, eikä kokonaisuudessaan oltava järkevä ja yhteensopiva, jotta sillä jäljennöksen tai kuvan käyttö ole mitenkään perusteltavissa. päästään kohti ikuisuutta. KIVEN ULKONÄKÖÄ ei voi koskaan hallita täysin, tietyn- TYÖSTETTY LUONNONKIVI on taloudellisista syistä lähes lainen vaihtelevuus kuuluu kuitenkin aina luonnonmateriaalei- poikkeuksetta vain pintamateriaali. Se, että rakenne ei ole 32 prointerior 3 / 06 constructor – RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE