prointerior 3/2006 - Page 33

Luonnollisestikin kiveä TEKSTI: JANI JANSSON KUVAT: WWW.FINSTONE.COM Sanotaan, että kivi on ikuista. Ihmisen mittapuun mukaan se käytännössä pitää paikkansa. Suurin osa vanhimmista säilyneistä rakennuksista on kiveä. Luonnonkivellä tarkoitetaan sellaista kiveä, joka on muodostunut luonnossa - erotuksena ihmisen muokkaamista kiviaineisista materiaaleista, kuten betonista. Kiven muodostuminen luonnossa kestää miljoonia vuosia. Varsinaisesti missään vaiheessa ei voida sanoa että kivi olisi valmis, vaan kyseessä on materiaalin luonnollinen kiertokulku. Alkuperänsä mukaan kivilajit jaetaan marmakiviin, metamorfisiin kiviin ja sedimentteihin. MAAN ytimessä oleva kivisulan, magman jäähtyessä ja kiteytyessä syntyy magmakivilajeja: syväkiveä, juonikiveä ja vulkaanisia kivilajeja. Yksi syvällä maankuoressa tiivistyneistä syväkivilajeista on esimerkiksi tuttu graniitti. Lähempänä maan pintakerroksia syntyy juonikivilajeja. Kun magma jäähtyy ja kiteytyy nopeasti tulivuoren purkaantumisen jälkeen, syntyy vulkaanisia kivilajeja, kuten basalttia. Esimerkiksi vuolukivi on metamorfinen kivilaji, joka on syntynyt muodonmuutoksen kautta, paineen ja lämpötilan vaikutuksesta. Hiekkakivi ja kalkkikivi ovat sedimenttikiviä. Ne ovat syntyneet kivien rapautumistuotteiden kovetuttua. GEOLOGISET kivilajimäärittelyt poikkeavat jonkin verran kiviteollisuuden käyttämästä kivityypittelystä. Esimerkiksi kiviteollisuuden käyttämä tyyppinimi graniitti pitää sisällään muitakin kivilajeja kuin graniitin; diabaasi ja gneissi laskeSuihkutila vuolukivestä Kuva: www.finstone.com/Tulikivi Oyj taan myös kuuluvaksi tähän ryhmään. Graniiteiksi lasketaan käytännöllisesti katsoen kaikki kovat kivilajit. Kalkkikivi on geologinen kivilaji, mutta sitä voidaan sen ominaisuuksis- constructor – RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE 3 / 06 prointerior 31