prointerior 3/2006 - Page 16

AULANGON KYLPYLÄN rakennushankkeen valmistelu alkoi vuonna 2003. Seuraavan vuoden alusta suunnittelutehtävän otti hoitaakseen arkkitehtitoimisto Pro-Ark OY:n Marjatta Hara-Pietilä. Suunnitteluaikataulu ei alun perinkään ollut turhan väljä, lupahakemukset oli tarkoitus jättää sisään jo maaliskuussa. Suunnittelun lähtökohdat olivat selkeät, mutta vaativat. Asiakas oli tilaohjelmassa määritellyt suunnittelun puitteet hyvinkin tarkkaan, mutta ratkaisun oli mahdollistettava tilojen monipuolinen käyttö, mikä suunnittelun edetessä osoittautui haastavaksi. Toisaalta Aulangon mahtavat maisemat tarjosivat rakennukselle upeat puitteet, toisaalta arvokkaan kultturimiljöön ja maiseman huomioiminen ja hyödyntäminen vaikeuttivat projektia. AULANGOLLA on pitkä matkailun perinne. Alueen ympä- ristö ja luonto ovat tarjonneet ainutlaatuisen mahdollisuuden virkistäytymiseen ja rentoutumiseen jo kauan. Ensimmäinen matkailukeskuskin alueelle on perustettu jo vuonna 1926. Alueen keskiössä on vuonna 1938 valmistunut puhdasta funktionalistista tyyliä edustava hotelli- ja ravintolarakennus. Hotellia on laajennettu vuosien saatossa useammankin kerran. Viimeisimpänä laajennuksena on vastavalmistunut kylpylä. UUSI KYLPYLÄRAKENNUS liittyy hotellirakennukseen la- sisen yhdyskäytävän välityksellä, mutta on silti selkeästi oma rakennuksensa. Rakennusmassoja yhdistää vain lasinen putki. Toiminnallisesti sisäyhteys on välttämätön, mutta kyseisen ratkaisun ansiosta hotelli- ja kylpylätoiminnot toimivat myös toisistaan riippumatta. Kylpylähotellin mahdollinen piirre, kloorin tuoksu aulatiloissa, ei Aulangon tapauksessa vaivaa. Rakennusten pitäminen erillisinä massoina oli myös ympäristön kannalta välttämätöntä, jotta kulkuyhteydet Vanajaveden rannan ulkoiluteille säilyivät. ULOSPÄIN Aulangon kylpylän arkkitehtuuri on maltillista noudattaen alkuperäisten funkisrakennusten henkeä. Sisäänkäyntijulkisivun puolella sitä hallitsevat isot valkoiset rapatut pinnat ja rannan puolella kaareva lasiseinä. Takasivull B